2 maja

 • Z Panem Markiem Kozubalem redaktorem Dziennika „Rzeczypospolita” rozmawiał nt. rehabilitacji Księdza rektora Antoniego Słomkowskiego.

3 maja

 • W ramach Wojewódzkich Obchodów Święta Konstytucji 3 Maja złożył kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja.

4 maja

 • Spotkał się z Panią Zofią Wlazły.

6 maja

 • W Filharmonii Lubelskiej wziął udział w koncercie „Via Crucis et Patriae”.

7 maja

 • W siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej rehabilitacji Księdza rektora Antoniego Słomkowskiego.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

8 maja

 • Na cmentarzu przy ul Lipowej w Lublinie złożył kwiaty na grobie O. Rektora Mieczysława Krąpca z okazji 10. rocznicy jego śmierci.
 • W Senacie RP wziął udział w konferencji naukowej, zorganizowanej z okazji Jubileuszu 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

9 maja

 • W Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi wygłosił wykład "Sacerdotes iustitiae. O powołaniu prawnika” dla Łódzkiego środowiska Prawników.
 • Dla TVP Łódź udzielił wypowiedzi nt. powołania prawnika.

10 maja

 • Przewodniczył spotkaniu Kapituły ds. Nagrody Anieli Hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu.
 • Spotkał się z wychowawcami oraz diakonami Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.
 • Spotkał się z Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie Panią Prof. Małgorzatą Manowską oraz z Zastępcą Dyrektora Panem Adamem Sękiem.
 • Spotkał się z przedstawicielami Biura Filatelistyki Poczty Polskiej w Warszawie: Dyrektorem Panem Mariuszem Dawidem i Wicedyrektor Panią Ewą Anną Zych.
 • Przewodniczył Radzie Wydziału Nauk Społecznych.

11 maja

 • Przewodniczył spotkaniu Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL.

12 maja

 • W Bazylice Jasnogórskiej w Częstochowie uczestniczył w Eucharystii sprawowanej w ramach 82. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akademickiej na Jasną Górę.

13-16 maja

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej na Ukrainie.

14 maja

 • Spotkał si ę z Panem Prof. Oleksandrem Suchijem.

15 maja

 • Spotkał się ze studentami Studium Prawa Kanonicznego na Ukrainie.
 • Spotkał się z Rektorem Akademii Teologicznej w Ivanofrankivsku Księdzem Dr. Oleksandrem Levitskym.
 • Spotkał się z Abp. Wołodymyrem Wijtyszynem Metropolitą Archieparchii Iwano-Frankowskiej na Ukrainie.
 • Spotkał się z władzami i alumnami Seminarium Duchownego na Ukrainie.

16 maja

 • W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie spotkał się z Panem Dyrektorem Tadeuszem Sławeckim.
 • W Centrum Transferu Wiedzy KUL wygłosił słowo podczas promocji książki pt. "Wprowadzenie do Biblii Aramejskiej" autorstwa Księdza Prof. Mirosława Wróbla.

17 maja

 • Przewodniczył obradom Senatu KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu Komitetu Redakcyjnego Encyklopedii 100-lecia KUL.
 • Podpisał umowę o współpracy KUL z Tangaza University College Nairobi – Kenia.
 • Spotkał się z twórcą sztuki sakralnej, artystą Panem Mariuszem Drapikowskim.

18 maja

 • W parafii Kanie k. Chełma przewodniczył Mszy Świętej i odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą Ojcu Jackowi Woronieckiemu Rektorowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w latach 1922-1924.

21 maja

 • Spotkał się z Zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej na rozpoczęcie wizytacji na kierunku nauki o rodzinie prowadzonym na Wydziale Teologii.
 • Spotkał się z Panem Prof. Markiem Chrzanowskim Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

22 maja

 • Spotkał się z Opatem Benedyktynów w Tyńcu Ojcem Dr. Szymonem Hiżyckim.

23 maja

 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Wziął udział w konferencji prasowej w związku z przekazaniem dofinansowania dla KUL z konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni Ścieżka 1 - sprawa uwag do ustawy Konstytucja dla Nauki”.

24 maja

 • W TVP Lublin wziął udział w programie „Poranek między Wisłą a Bugiem”.
 • Spotkał się z Ambasadorem Irlandii Panem Gerardem Keownem.
 • Wygłosił słowo powitania na rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia FUCE.
 • Udzielił wywiadu dla studenckiego Studia Otwartego KULine.

25 maja

 • Spotkał się z Panem Ziyad Raoof szefem Przedstawicielstwa Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce.
 • W kościele akademickim KUL uczestniczył we Mszy Świętej pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Abp. Salvatore Pennachio sprawowanej z okazji Walnego Zgromadzenia FUCE na naszym Uniwersytecie.
 • Spotkał się z Panem Prof. Vają Vardidze, Rektorem Uniwersytetu Sulkhan-Saba Orbeliani, Tbilisi.

28 maja

 • Dla rozgłośni Radia Lublin udzielił wywiadu z okazji 100-lecia KUL.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

29 maja

 • Spotkał się z Panią Dr Teresą Księską-Falger.
 • Spotkał się z Dyrektorem Filharmonii Lubelskiej Panem Dr. Janem Sękiem.
 • Spotkał się z Profesorami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: Panem Prof. Andrzejem Kozerą Dziekanem Wydziału Politologii i Księdzem Prof. Norbertem Pikułą.
 • Spotkał się z redaktorami polskiej edycji Opera Omnia Josepha Ratzingera: Panią Prof. Marzeną Górecką i Księdzem Prof. Krzysztofem Góździem.
 • Spotkał się z Rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Ks. Prof. Stanisławem Dziekońskim.

30 maja

 • Spotkał się z Sędzią Panem Edwardem Lorysiem.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu spraw administracyjnych Uniwersytetu.
 • Spotkał się z Przewodniczącą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego Panią Mirosławą Gałan i byłym Wojewodą Lubelskim Panem Andrzejem Kurowskim.
 • W związku z prawomocną rehabilitacją Księdza Profesora Antoniego Słomkowskiego pierwszego powojennego Rektora KUL spotkał się z: Panem Prof. Januszem Wroną, Panem Prof. Dariuszem Dudkiem oraz z Dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie Panem Marcinem Krzysztofikiem.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

31 maja

 • Wraz z Senatem KUL wziął udział w Uroczystości Bożego Ciała.