7 maja

 • W Rzeszowie spotkał się z Panem Jerzym Krzanowskim Prezesem Nowy Styl Group producentem krzeseł, foteli i mebli biurowych.

8 maja

 • Spotkał się z Panem Maciejem Sobierajem z Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.
 • Spotkał się z Panem Tadeuszem i Januszem Michalakiem synami artysty malarza Antoniego Michalaka.

9 maja

 • Spotkał się z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli Panem Krzysztofem Kwiatkowskim.
 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Dziekanami Wydziałów KUL.
 • Wziął udział w regionalnych obchodach 100. rocznicy powołania Najwyższej Izby Kontroli.
 • Spotkał się z Metropolitą Lubelskim Abp. Stanisławem Budzikiem.

10 maja

 • Spotkał się z asystentką ambasadora Peru w Polsce Panią Joanną Sędzimir-Dobrowolską oraz z Dyrektorem Instytutu Chrześcijańskich Badań Społecznych w Limie Panem Armando Borda Herrada.
 • Podpisał umowę o współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z Instytutem Chrześcijańskich Badań Społecznych w Limie.
 • Spotkał się z Panią Prof. Jadwigą Potrzeszcz w sprawach wykładów Pro Publico Bono.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawach Działu Teleinformatycznego.
 • Na zaproszenie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina wziął udział w uroczystej kolacji.

13 maja

 • W ramach projektu Śniadanie z Rektorem spotkał się z Dyrektorem Muzeum KUL Panem Dr. Krzysztofem Przylickim oraz ze studentami współpracującymi z Muzeum.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
 • Spotkał się z Panem Pułkownikiem Dr. n. med. Zbigniewem Kędzierskim.
 • Spotkał się z Prezesem Zarządu Banku Pekao S.A. Panem Michałem Krupińskim.
 • W Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie wziął udział w Gali Jubileuszowej 90-lecia Banku Pekao S.A.

14 maja

 • Spotkał się z Dyrektor Instytutu Europy Środkowej Panią Prof. Beatą Surmacz oraz zastępcą dyrektora Panem Prof. Tomaszem Stępniewskim.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie internacjonalizacji Uniwersytetu i rekrutacji kandydatów-cudzoziemców.

15 maja

 • Spotkał się z Panią Dr Teresą Księską-Falger.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie kroniki jubileuszowej KUL.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie strony internetowej KUL.
 • Przewodniczył posiedzeniu dotyczącemu uruchomienia nowych kierunków.
 • Wziął udział w wirtualnym Dniu Otwartym

16 maja

 • Wziął udział w spotkaniu dotyczącym zasad realizacji projektów konkursowych.
 • Spotkał się z Panią Dr Beatą Lejman z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

17 maja

 • Wygłosił słowo na otwarcie Międzynarodowej Konferencji "Natura i misja uniwersytetu we współczesnym świecie".
 • Spotkał się z Generałem Jezuitów o. Arturo Sosa SI oraz z Przełożonym Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej o. Tomaszem Ortmanem SI

19 maja

 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie Koncertu Opus Magnum KULowskie wieczory z Muzyką.

20 maja

 • Przewodniczył zebraniu założycielskiemu Akademickiego Klubu Sportowego
 • Spotkał się z Przewodniczącym Prezydium Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej Panem Prezesem Jerzym Jankowskim.

21 maja

 • Spotkał się z Prezesem Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Panem Adamem Gola.
 • Spotkał się z Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Panią Krystyną Romer-Patyra.

22 maja

 • Przewodniczył spotkaniu z Zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku filologia polska prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL.
 • Spotkał się z Panią Pastor Jane Plantinga Pauw z Małżonkiem.
 • Przewodniczył spotkaniu z Przewodniczącym Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność KUL Panem Dr. Andrzejem Januszewskim.

23 maja

 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.
 • Przewodniczył uroczystości wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa dla Pana Prof. Alvina Plantingi.

26 maja

 • Wziął udział w spektaklu pt. „Perła 2” Tatru ITP, wystawionym z okazji Jubileuszu 18-lecia działalności teatru.

27 maja

 • Spotkał się z Dziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Panem Prof. Andrzejem Herbetem.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

28 maja

 • Spotkał się z laureatem konkursu zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół KUL pt. „Moja Uczelnia” Panem Wojciechem Czepczyńskim.
 • Spotkał się z Prezesem Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku Panem Markiem Skulimowskim.
 • Spotkał się z Państwem Eweliną i Dawidem Trojanowskimi.
 • Spotkał się z Dziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Panem Prof. Andrzejem Herbetem.

29 maja

 • Spotkał się z biegłą rewident ze spółki „Doradca” Panią Haliną Czapczyńską.
 • Wziął udział w nagraniu: KUL czyta dzieciom „Kubusia Puchatka” z okazji Dnia Dziecka.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

30 maja

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Spotkał się z Redaktorem naczelnym Gościa Niedzielnego Księdzem Dr. Adamem Pawlaszczykiem.