Student Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL Maksymilian Kuźmicz został stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020. Stypendium przyznawane są za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.  W tym roku wyróżniono nim blisko 500 studentów z całej Polski.  

 

Serdecznie gratulujemy!