Dr Marek Dąbrowski, asystent

 

zdjecie_2

 

Dr Marek Dąbrowski jest asystentem w Katedrze Negocjacji i Mediacji KUL. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tytuł magistra prawa, z wynikiem bardzo dobrym, uzyskał na podstawie pracy magisterskiej pt. „Ochrona dóbr osobistych osób prawnych” napisanej na seminarium z prawa cywilnego, pod kierunkiem prof. dra hab. Henryka Ciocha. Jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu „mediacji i negocjacji prawniczych”. Ukończył również Zarządzanie i Marketing w ramach Polsko-Amerykańskich Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Politechnice Lubelskiej.

 

Dwukrotnie otrzymał ocenę wyróżniającą, w ramach okresowej oceny nauczycieli akademickich. Ponadto otrzymał od Rektora KUL, nagrodę zespołową III stopnia, "za wybitną działalność organizacyjny-społeczną i popularyzację nauki".  Jest autorem publikacji naukowych poświęconych mediacji w tym współautorem opinii do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz współautorem materiałów skierowanych do sędziów, poświęconych narzędziom kierowania spraw do mediacji gospodarczych. W swoim dorobku naukowym posiada kilkanaście wystąpień na konferencjach naukowych, w tym również międzynarodowych. Odbył wizyty studyjne w ośrodkach mediacyjnych w Londynie (CEDR), Paryżu (CMAP), Mediolanie (CAM), Hamburgu (Hamburg Business Mediation Centre) i Brukseli (Eurochambres).

 

Jako wykładowca KSSiP prowadził szkolenia w zakresie mediacji w sprawach cywilnych m.in. dla sędziów, asystentów sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów i aplikantów. Ponadto kierował Lubelskim Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz jako mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych, przeprowadził kilkadziesiąt mediacji. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim, głównie w obszarze ADR. Na Uniwersytecie pełni funkcję kuratora Koła Naukowego Studentów Prawa w Biznesie oraz opiekuna I roku studentów prawa w biznesie. Jest również Rzecznikiem Akademickim KUL.

 

Zainteresowania badawcze: mediacja w sprawach cywilnych, ADR i ODR w sprawach konsumenckich, dążenie sądu do ugodowego zakończenia sprawy.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2019, godz. 22:29 - Marek Dąbrowski