Zapraszamy do składania wniosków na granty Marie Skłodowska-Curie Research and Innovations Staff Exchange (RISE) w ramach Horizon 2020. Konkurs adresowany jest do współpracujących ze sobą instytucji reprezentujących sektor akademicki oraz pozaakademicki. Przykładowe działania: realizacja wspólnych projektów obejmujących międzysektorową i międzynarodową wymianę pracowników (administracyjnych, naukowo-dydaktycznych); prowadzenie badań; szkolenia i praktyki.

Wniosek powinien być złożony przez konsorcjum składające się z minimum trzech niepowiązanych ze sobą organizacji reprezentujących trzy różne kraje (dwa członkowskie UE lub stowarzyszone z UE).

Zakończenie naboru: 28 kwietnia 2016 r.

 

Więcej informacji: www

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2016, godz. 11:49 - Urszula Czyżewska