martyrologia_np.jpg

MARTYROLOGIA NARODU POLSKIEGO NA ZIEMIACH WSCHODNICH W LATACH 1939 - 1945
Scenariusze imprez i uroczystości. Poradnik dla nauczyciela

praca zbiorowa pod redakcją dra Edmunda Juśko

 

Część pierwsza pracy w sposób zasadniczy przedstawia warunki, jakie spowodowały, że Polacy znaleźli się na terenach radzieckich w czasie II wojny światowej. Jednocześnie ukazuje, jaki los ich spotkał w więzieniach, gułagach. Przedstawia również sytuację deportowanych Polaków, ich drogę przejazdu, ciężką pracę w gułagach bądź jako "wolnych zesłańców". Słusznie dzieli martyrologię na wschodzie Polaków na okresy, które zostały wyznaczone takimi wydarzeniami jak układ Sikorski-Majski, czy początki akcji "Burza".
Dużo miejsca poświęca stosunkom polsko-ukraińskim w latach 1939-45, które są mało znane społeczności polskiej...
Część druga zawiera dziewięć scenariuszy opracowanych przez nauczycieli, według których można zorganizować w szkołach uroczystości o charakterze patriotycznym przez młodzież dla młodzieży - czcząc pamięć pomordowanych Polaków np. w Katyniu lub innych miejscowościach. Każdy scenariusz jest przemyślany, ułożony tak, by młodzież przeżyła z jednej strony tragedię tamtych lat i dni i jednocześnie uczciła pamięć tych, którzy zginęli za "Niepodległą Polskę". W następnej części przedstawiono dwa scenariusze uroczystości związanych z odzyskaniem niepodległości - obydwa są ciekawe i do wykorzystania w pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach. We wszystkich scenariuszach wykorzystano poezję tamtych lat, muzykę, które to zostały w umiejętny sposób powiązane słowem mówionym przez przedstawiających uczniów.
Na podkreślenie w końcowej części pracy podana została szeroka literatura, która może być wykorzystana przez nauczycieli we wszystkich typach szkół. [...]

dr Czesław Sterkowicz

 

Zeszyt metodyczny nr 43 Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie

Tarnów 2004

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2012, godz. 09:41 - Mirosław Rewera