1 marca

 • Spotkał się z Arcybiskupem Lubelskim i Chełmskim Ablem

5 marca

6 marca

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawach dotyczących Wydziałów Zamiejscowych w Stalowej Woli
 • Przewodniczył spotkaniu z Komitetem ds. Obchodów 100.lecia KUL

7 marca

 • Złożył wizytę Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych Panu Adamowi Wasiakowi
 • Spotkał się z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panią Prof. Barbarą Kudrycką

8 marca

 • Gościł Pana Prof. Leszka Balcerowicza
 • Przewodniczył Warszawskiemu Spotkaniu Absolwentów KUL

8-10 marca

 • Złożył wizytę Generałowi Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej Ks. Dr. Tomaszowi Sielickiemu

10 marca

 • Spotkał się z Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Sług Jezusa Matką Anną Bugaj

11 marca

 • Gościł Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Abp. Celestino Migliore
 • Wygłosił słowo na otwarcie LV Tygodnia Filozoficznego
 • W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego wziął udział w spotkaniu dotyczącym możliwości uzyskania wsparcia dla inwestycji w obszarze badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ramach funduszy europejskich.

14 marca

 • Złożył wizytę Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego Józefowi GuzdkowiSpotkał się z proboszczem parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Warszawie Ks. Zygmuntem Berdychowskim

20 marca

 • Przewodniczył posiedzeniu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów KUL
 • Przewodniczył Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów KUL
 • Wziął udział w spotkaniu z opiekunami lat studiów
 • Przewodniczył Kolegium Rektorskiemu
 • Przyjął Pana Prof. Jerzego Kłoczowskiego

21 marca

 • Przewodniczył obradom Senatu

22 marca

 • Gościł Siostrę Prof. Agatę Mirek
 • Wygłosił słowo na otwarcie konferencji „Antoni Kość, jako filozof prawa”.

24 marca

 • Wygłosił homilię i przewodniczył Mszy świętej sprawowanej w kościele akademickim KUL

25 marca

 • Przewodniczył posiedzeniu Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

26 marca

 • Gościł Ambasadora Belgii w Polsce Pana Raoul Delcorde
 • Przewodniczył zebraniu Zarządu Głównego TP KUL

27 marca

 • Przewodniczył Mszy świętej w intencji śp. O. Prof. Antoniego Jozafata Nowaka sprawowanej w kościele akademickim KUL

28 marca

 • Wziął udział w świątecznym spotkaniu dla kapłanów w Kurii Metropolitalnej w Lublinie

31 marca

 • W Archikatedrze Lubelskiej uczestniczył we Mszy Świętej Zmartwychwstania Pańskiego
 • Złożył wizytę Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski Metropolicie Przemyskiemu Abp. Józefowi Michalikowi
 • Złożył wizytę byłemu Rektorowi KUL Jego Ekscelencji Biskupowi Janowi Śrutwie