1-3 marca

 • przebywał w podróży służbowej w Londynie

1 marca

 • Spotkał się z Panem Michałem Olizerem wiceprezesem Instytutu Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie oraz z Panią Jadwigą Kowalską zastępcą kierownika Archiwum

 • Spotkał się z Członkami Zarządu Fundacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii: Panią Barbarą Orłowską i Panem Jackiem Bernasińskim

 • Spotkał się z Prezesem Friends of the Catholic University of Lublin 2000 Panem Andrzejem Ostaszewskim

2 marca

 • W kościele p.w. Chrystusa Króla w Londynie przewodniczył Mszy Świętej oraz wygłosił homilię

 • Wręczył dyplom i Medal Signum Uniwersitatis: Księdzu Prałatowi Stefanowi Wylężkowi Rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

 • W czasie Mszy Świętej wygłosił homilię oraz wręczył dyplom i Medal Signum Uniwersitatis KsiędzuPrałatowi Władysławowi Wyszowadzkiemu Wicerektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii oraz Panu Andrzejowi Ostaszewskiemu Prezesowi Friends of the Catholic University of Lublin 2000

 • Udzielił wywiadu dla Katolickiego Radia Londyn

 • Wygłosił homilię na Mszy Świętej sprawowanej w godzinach wieczornych

4 marca

 • Spotkał się z Panem Krzysztofem Kalickim Prezesem Deutsche Bank w Warszawie

5 marca

 • Złożył wizytę Metropolicie Warszawskiemu Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi

6-8 marca

 • Uczestniczył w obradach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Opolu

10 kwietnia

 • W kościele akademickim KUL przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej w intencji Śp. Prof. Dr hab. Teresy Kukołowicz

11 marca

 • Spotkał się z przedstawicielami Vade Mecum w ramach projektu „ŚNIADANIE z REKTOREM”

 • Gościł Księdza Doktora Bogdana Pracha Rektora Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie

12 marca

 • Spotkał się z przedstawicielami Laboratorium Teatralnym Retoryki Stosowanej w ramach projektu „ŚNIADANIE z REKTOREM”

13 marca

 • W Nuncjaturze Apostolskiej wziął udział w przyjęciu z okazji pierwszej rocznicy wyboru Papieża Franciszka

17 marca

 • Gościł Prezes firmy SLAWEX Panią Małgorzatę Sławińską-Gargol

18 marca

 • Na Zamku Lubelskim wygłosił słowo na promocji książki Śp. Arcybiskupa Józefa Życińskiego pt. „Transcendencja i naturalizm”

19 marca

 • Złożył wizytę JE Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi Metropolicie Przemyskiemu

20 marca

 • Przewodniczył zebraniu Zarządu Głównego TP KUL

21 marca

 • Spotkał się z Panem Profesorem Ryszardem Mojakiem Prorektorem UMCS

 • Gościł Pana Profesora Zbigniewa Zaleskiego Posła do Parlamentu Europejskiego

23 marca

 • Wziął udział w spotkaniu w ramach Katolickich Wszechnic Ludowych, które odbyło się w Stróży k. Kraśnika

24 marca

 • Gościł Panią Prof. Elżbietę Starosławską Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

26 marca

 • Przewodniczył Kolegium Rektorskiemu

 • Wygłosił słowo na wernisażu wystawy „Opuszczone-Ratowane greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski” przygotowanej przez Instytut Historii Sztuki KUL we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie

27 marca

 • Przewodniczył obradom Senatu

31 marca

 • Spotkał się z Zarządem Grupy Nowy Styl w Krakowie