2 marca

 • Przyjął Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Doradcę Prezydenta RP Pana Profesora Stanisława Kozieja.

 • Spotkał się z Prorektorem Uniwersytetu w Drohobyczu Panem Profesorem Mironem Czerniecem.

3 marca

 • Złożył wizytę Marszałkowi Województwa Lubelskiego Panu Sławomirowi Sosnowskiemu.

 • Gościł Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym Panią Agnieszkę Zadurę.

4 marca

 • W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkał się z Podsekretarzem Stanu Panią Darią Lipińską-Nałęcz.

 • Złożył wizytę Panu mec. Andrzejowi Mikoszowi.

5 marca

 • Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie wziął udział w uroczystości odnowienia doktoratu Pana Profesora Janusza Sondla.

6 marca

 • Złożył wizytę JM Rektorowi Politechniki Rzeszowskiej Panu Profesorowi Markowi Orkiszowi.

 • Spotkał się z JM Rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Panem Profesorem Stanisławem Michałowskim w sprawie powołania Konsorcjum Biotechnologicznego.

 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

7 marca

 • Gościł Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Krzysztofa Hetmana, Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego, Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Pana Wojciecha Żukowskiego, Starostę Tomaszowa Lubelskiego Pana Jana Kowalczyka, Pracownika Wydziału Prawa KUL Pana Dr. hab. Marcina Szewczaka.

11 marca

 • Przewodniczył spotkaniu Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych KUL.

 • Przewodniczył posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego Encyklopedii 100-lecia KUL.

12 marca

 • W Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie wziął udział w spotkaniu z okazji drugiej rocznicy wyboru Ojca Świętego Franciszka.

13 marca

 • W kościele akademickim KUL przewodniczył Mszy Świętej za śp. Bożenę Kloz zmarłego Pracownika Uniwersytetu.

 • Przewodniczył posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego Encyklopedii 100-lecia KUL.

17 marca

 • Spotkał się z Panem Posłem Krzysztofem Michałkiewiczem.

 • Przewodniczył posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego Encyklopedii 100-lecia KUL.

19 marca

 • Złożył wizytę Siostrze Prof. Zofii Zdybickiej.

 • Spotkał się ze studentami uczestnikami Programu Erasmus dla Ukrainy.

 • Przewodniczył spotkaniu z P.T. Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.

20 marca

 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie Dnia Otwartego KUL.

 • W obiektach sportowych KUL w Kampusie Poczekajka wziął udział w otwarciu Turnieju im. Prof. Czesława Martyniaka o Puchar Rektora KUL w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców.

 • Wziął udział w posiedzeniu Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Studiów KUL w Tomaszowie Lubelskim.

23 marca

 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się z laureatami konkursów organizowanych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 • Spotkał się z Księdzem Profesorem Andrzejem Witko i z Panem Profesorem Juliuszem Chróścickim.
 • Gościł Księdza Profesora Ireneusza Pawlaka.

24 marca

 • Spotkał się z Panem Profesorem Wojciechem Łączkowskim.

 • Przyjął Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Pana Krzysztofa Wojtaszka.

25 marca

 • Wręczył Medal Signum Universitatis Panu Profesorowi Stanisławowi Wrzoskowi.

 • Przewodniczył Obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Podpisał umowę o współpracy bilateralnej z Państwowym Uniwersytetem w Tibilisi.

26 marca

 • Przewodniczył obradom Senatu.

 • Wręczył Medal Signum Universitatis Księdzu Profesorowi Markowi Zahajkiewiczowi.

 • Gościł Ich Ekscelencje Biskupów: Arcybiskupa Jana Martyniaka Metropolitę Przemysko-Warszawskiego Obrządku Ukraińsko-Bizantyńskiego w Polsce, Biskupa Pomocniczego Przemysko-Warszawskiego Eugeniusza Popowicza, Biskupa-elekta Teodora Martyniuka OSU Biskupa Pomocniczego Archieparchii Tarnopolskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

27 marca

 • Spotkał się z Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Panią Profesor Elżbietą Starosławską.

30 marca

 • Spotkał się z zespołem ds. projektu: Post-reliqious-Post –secular-Post-metaphisical Europe.
 • Spotkał się z Pracownikami Fundacji Rozwoju KUL.

31 marca

 • Spotkał się z przedstawicielami mediów.
 • Gościł Pana Roberta Kuczyńskiego Prezesa Euronet sp. z o.o.