1-4 marca

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej w Rzymie.

2 marca

 • W rozgłośni Radia Watykańskiego w Rzymie spotkał się z Księdzem Leszkiem Gęsiakiem i wziął udział w audycji poświęconej Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II w związku ze zbliżającym się jubileuszem 100-lecia Uczelni.

3 marca

 • W redakcji L'Osservatore Romano w Rzymie spotkał się z Księdzem Władysławem Gryzło.
 • Złożył wizytę Ojcu Krzysztofowi Wieliczko Dyrektorowi Fundacji Jana Pawła II w Rzymie.

5 marca

 • Na Nowym Cmentarzu w Zakopanem złożył kwiaty na grobie największych donatorów KUL Państwa Olgi i Tadeusza Litawińskich.

7 marca

 • Spotkał się z Biskupem Arturo Amadorem z Kuby.

8 marca

 • Spotkał się z Panią Dr Haliną Szumił autorką książki pt. „Nigdym ja ciebie ludu nie rzuciła”, w której opisane są dzieje obrazu Matki Bożej Latyczowskiej oraz z Panem Januszem Hanasem autorem filmu po tym samym tytułem.
 • Gościł Panią Minister Małgorzatę Sadurską Szefową Kancelarii Prezydenta RP.

9 marca

 • Spotkał się z Panem Profesorem Stanisławem Michałowskim Rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Gościł Zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Jego Ekscelencję Arcybiskupa Większego kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka.

10 marca

 • Spotkał się z Biskupem Świdnickim Jego Ekscelencją Ignacym Decem.

11 marca

 • Wziął udział w Akademickiej Drodze Krzyżowej.

12 marca

 • Spotkał się z Panią Anną Zalewską Minister Edukacji Narodowej.

14 marca

 • Wziął udział w spotkaniu Rektorów uczelni lubelskich z Wicepremierem Jarosławem Gowinem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

15 marca

 • Spotkał się z Dyrektorem Pierwszego Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie Panem Komendantem Zbigniewem Kędzierskim.
 • Podpisał akt notarialny dotyczący Fundacji Rozwoju Centrum Edukacyjno-Kongresowego w Tomaszowie Lubelskim.
 • Złożył wizytę Pani Małgorzacie Sławińskiej-Gargol Prezes Firmy SLAWEX.

16 marca

 • Spotkał się Panem Radosławem Marlegą Prezesem Zarządu Red ocean Group.

17 marca

 • Przewodniczył uroczystości wręczenia stypendiów Towarzystwa Przyjaciół KUL, studentom biorącym udział w specjalnym Programie Stypendialnym, przeznaczonym dla Studentów KUL bezinteresownie działających na rzecz Uniwersytetu.
 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.

21 marca

 • Spotkał się z Panem Arturem Soboniem Posłem na Sejm RP.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

22 marca

 • Dla dziennikarzy lubelskich mediów udzielił wywiadu na temat Listu Rektora KUL na Wielkanoc 2016.
 • Przewodniczy spotkaniu z kierownikami wybranych agend KUL dotyczących współdziałania jednostek administracyjnych Uniwersytetu.
 • Spotkał się z Panem Krzysztofem Hetmanem Posłem do Parlamentu Europejskiego.
 • Spotkał się z Panią Profesor Marzeną Górecką i Księdzem Profesorem Krzysztofem Góździem - redaktorami serii Opera Omnia Josepha Ratzingera.

24 marca

 • W Archikatedrze Lubelskiej wziął udział w Liturgii Mszy Krzyżma Świętego.
 • Wziął udział w świątecznym spotkaniu dla Kapłanów w Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
 • Celebrował Mszę Wieczerzy Pańskiej w kościele akademickim KUL i wygłosił homilię.

26 marca

 • W Archikatedrze Lubelskiej wziął udział w Liturgii Wigilii Paschalnej.

27 marca

 • W Archikatedrze Lubelskiej wziął udział w uroczystej Mszy Świętej Zmartwychwstania Pańskiego.

28 marca

 • Wygłosił słowo i przewodniczył Mszy Świętej Radiowej sprawowanej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie.
 • Złożył wizytę Matce Mirosławie Grunt Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Mariówce.

29 marca

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie publikacji przygotowywanych w związku z Jubileuszem 100-lecia KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu Komitetu Organizacyjnego 100-lecia KUL.

30 marca

 • Spotkał się z Pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
 • Na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli przewodniczył spotkaniu z Duchowieństwem diecezji sandomierskiej.

31 marca

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Spotkał się z Panem Andrzejem Rylem Prezesem Lubelskiego Rynku Hurtowego ELIZÓWKA.
 • Spotkał się z przedstawicielami Samorządu Studenckiego KUL.