1 marca

 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.
 • Uhonorował tytułem Professor Emeritus Księdza Prof. dr. hab. Stanisława Wilka.
 • Spotkał się z Prezes Zarządu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Panią Bożeną Gargas.
 • Spotkał się z Dyrektorem TVP Lublin Panem Ryszardem Montusiewiczem.
 • Spotkał się z Przewodniczącą Zespołu Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych w Mieście Lublin Panią Haliną Danczowską.
 • Spotkał się z Panem Prezesem Jackiem Rasiem.

5 marca

 • W Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wygłosił wykład „Sacerdotes iustitiae. O powołaniu sędziego”, skierowany do aplikantów z okazji inauguracji IX rocznika aplikacji sędziów i aplikacji prokuratorów.

6 marca

 • Spotkał się z Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie Panią Dr Katarzyną Mieczkowską.
 • Podpisał umowę dotyczącą współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Spotkał się z Panem Profesorem Jerzym Foberem.
 • W ramach KULowskich spotkań literackich spotkał się z Panem Janem Grzegorczykiem dziennikarzem, redaktorem, pisarzem.

8 marca

 • Spotkał się z twórcą sztuki sakralnej, artystą Panem Mariuszem Drapikowskim.

9 marca

 • Udzielił wywiadu dla portalu Lajf-Magazyn Lubelski”.

12 marca

 • Spotkał się z Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Panią Dr Elżbietą Puacz.
 • W Urzędzie Miasta Lublin uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Honorowych Wyróżnień.

13 marca

 • Przewodniczył posiedzeniu Rady Wydziału Teologii KUL.
 • Przewodniczył posiedzeniu Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
 • W Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie wziął udział w przyjęciu w piątą rocznicę wyboru Papieża Franciszka.

14 marca

 • Spotkał się z Panią Katarzyną Lublińską-Kasprzak.
 • Przewodniczył posiedzeniu Rady Wydziału Filozofii KUL.

15 marca

 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.
 • Powitał uczestników warsztatów naukowych „Innowacje a wartości”.
 • Zabrał głos podczas wręczenia Księgi Jubileuszowej „Artes Liberales. Teatr-Sztuka-Media” Panu Profesorowi Leszkowi Mądzikowi Dyrektorowi Sceny Plastycznej KUL.
 • Spotkał się z Panią Katarzyną German koordynator projektu „Polska 100 lat niepodległości”.

16 marca

 • Z okazji inauguracji Koła Naukowego Studentów Prawa Rzymskiego i Kultury Antycznej wygłosił wykład pt. „Rękopisy nie płoną. O testamencie Prof. Mirosława Popławskiego”.
 • W Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej wygłosił słowo na otwarcie wystawy ze zbiorów sztuki KUL pt. „Z miłości do sztuki”.

19 marca

 • W ramach projektu Śniadanie z Rektorem spotkał się z przedstawicielami Akademickiego Studia Filmowego.
 • Na rozpoczęcie rekolekcji Wielkopostnych w kościele akademickim KUL powitał JE Abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski.
 • Spotkał się z JE Abp. Wojciechem Polakiem, Prymasem Polski oraz z JE Abp. Stanisławem Budzikiem, Metropolitą Lubelskim.

20 marca

 • W ramach projektu Śniadanie z Rektorem spotkał się z pracownikami i studentami z Chin i Tajwanu.

21 marca

 • Spotkał się z Panem Dr. Krzysztofem Pawińskim Prezesem Zarządu Maspex GMW Sp. z o.o.
 • Wziął udział w koncercie „Israel Camerata Orchestra Jerusalem”.

22 marca

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie inwestycji.
 • Na Uniwersytecie Łódzkim uczestniczył w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

23 marca

 • Wygłosił słowo na otwarcie wystawy pt. „Praktyczne Piękno. KUL według Marii Chomentowskiej”.

26 marca

 • Spotkał się z Panem Senatorem Stanisławem Gogaczem.
 • Wziął udział w briefingu prasowym w związku z zakończeniem akcji: „Lubelszczyzna dla Syrii".
 • Spotkał się z Rektorem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Panem Profesorem Mirosławem Jaroszem.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Spotkał się z Dyrektorem Instytutu Medycyny Wsi Panem Prof. n. m. Lechem Panasiukiem.

27 marca

 • W ramach projektu Śniadanie z Rektorem spotkał się ze studentami prawa kanonicznego, zwycięzcami w VIII Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie Światowego Zjazdu Absolwentów KUL.
 • Spotkał się z Panią Mecenas Barbarą Kosińską.

28 marca

 • Udzielił wywiadu o Ks. Idzim Radziszewskim i Ks. Antonim Słomkowskim w ramach projektu „Nauczycieli Wolności KUL”.
 • Dla TVP Lublin wypowiedział się w związku z Listem Pasterskim Konferencji Episkopatu Polski, skierowanym do wiernych Kościoła w Polsce, z okazji jubileuszu 100-lecia KUL.

29 marca

 • Spotkał się z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Panem Dr. Dariuszem Kopciowskim.
 • Wziął udział w wielkoczwartkowym spotkaniu duchowieństwa z Metropolitą Lubelskim Abp. Stanisławem Budzikiem.
 • Spotkał się z P.T. Prorektorami KUL.
 • Celebrował Mszę Wieczerzy Pańskiej w kościele akademickim KUL i wygłosił homilię.

30 marca

 • Spotkał się z Panem Profesorem Jerzym Foberem.