3 marca 

 • Spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panem Profesorem Wojciechem Maksymowiczem. 
 • Przewodniczył inauguracji studiów na kierunku "pielęgniarstwo" na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Środowisku. 

4 marca 

 • Przewodniczył spotkaniu z kierownikami niektórych agend. 
 • Spotkał się z Prezesem Prokuratorii Generalnej RP Panem Mariuszem Haładyjem. 
 • Podpisał umowę o współpracy KUL z Prokuratorią Generalną RP. 
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego. 

5 marca 

 • Przewodniczył spotkaniu z Dziekanami Wydziałów KUL. 
 • Spotkał się z Panem Markiem Skulimowskim Prezesem Fundacji Kościuszkowskiej w USA. 
 • Spotkał się z Dowództwem LITPOLUKRBRIG: Płk. Dmytrem Bratiskho, Płk. Arturasem Jasinskas, Płk. Michałem Małyską, Mjr. Piotrem Moniuszko, Kpt. Oleną Slobodianiuk. 
 • Podpisał umowę o współpracy KUL z LITPOLUKRBRIG.  
 • Spotkał się z Panem Dr. Jarosławem Szarkiem, Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie oraz z Panią Marzeną Kruk, Dyrektor Centralnego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.  
 • Wygłosił słowo na otwarcie wystawy "Polonica emigracyjne. Ze zbiorów instytucji członkowskich Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie". 

10 marca 

 • W ramach projektu Śniadanie z Rektorem spotkał się z przedstawicielami Gildii Akademickiej Piusa XI.  
 • Spotkał się z Panem Doktorem Wojciechem Kozłowskim, Dyrektorem Instytutu Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego. 
 • Podpisał umowę o współpracy KUL z Instytutem Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego. 

11 marca 

 • Przewodniczył spotkaniu z Dziekanami Wydziałów KUL.

26 marca 

 • Przewodniczył zdalnym obradom Senatu.