PRAWO

studia stacjonarne, semestr V, rok akademicki 2018/2019

 


 

 

  • Zaliczenie komisyjne

Osoby, które w ciągu semestru nie zdobyły wymaganej do zaliczenia ćwiczeń, minimalnej liczby punktów, będą mogły podejść do ustnego zaliczenia komisyjnego z całości materiału w dniu 25 stycznia 2019 r. (piątek) w sali C-701, od godz. 13.00. Podejście do zaliczenia daje ostatnią możliwość uzyskania oceny dostatecznej z tego przedmiotu. W skład komisji wchodzą pracownicy Katedry Prawa Wyznaniowego.

 

----------------------

 


Terminy egzaminów z prawa wyznaniowego dla studentów kierunku prawo:

  • termin "0" - ...
  • normalny termin - ...

 

  • Wyniki i wpis do indeksu - ...

 

  • Egzamin poprawkowy - ... Forma zostanie ustalona i podana po egzaminie pisemnym.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2019, godz. 18:26 - Marta Ordon