Moduły

1. Wprowadzenie

2. Komunikacja ustna

3. Komunikacja pisemna

4. Język biznesu w praktyce

5. Case study

 

1. Wprowadzenie

 

Komunikacja biznesowa: wprowadzenie z naciskiem na różnice interkulturowe (konwersatorium)

Mentalność narodu jako klucz do komunikacji (konwersatorium)

 

2. Komunikacja ustna

 

Komunikacja ustna: negocjacje handlowe - wprowadzenie (konwersatorium)

Komunikacja ustna: prowadzenie zebrań, dyskusje (konwersatorium)

Techniki prezentacji (konwersatorium)

Prezentacja multimedialna (warsztaty)

 

3. Komunikacja pisemna

 

Stylistyka tekstów użytkowych w języku polskim

Stylistyka tekstów użytkowych w języku niderlandzkim

Komunikacja pisemna: raporty, notatki, pisma  (warsztaty)

Komunikacja pisemna: strony internetowe (warsztaty)

Komunikacja pisemna: oferta handlowa – direct mail  (konwersatorium)

 

4. Język biznesu w praktyce

 

Cele i metody „partner search” (konwersatorium)

Holendrzy/Flamandowie w Polsce – spotkanie z pracownikami firmy-córki FAT

Język korporacji – spotkanie z pracownikami firmy Shell

Spotkanie z przedstawicielami firm holenderskich i belgijskich w Polsce

Język korporacji jako przykład żargonu

 

5. Case study

 

Założenia

Samodzielna praca nad case studies (koncepcja i realizacja) umożliwia stosowanie nabytej wiedzy w zadaniach zbliżonych do rzeczywistych. Praca ta odbywa się w zespołach składających się ze studentów z różnych krajów pod okiem nauczycieli. Studenci mają za zadanie opracować strategię komunikacyjną konkretnego przedsiębiorstwa.

 

Zadania

Prezentacja zadań

Case study - Arkusz zadaniowy 1 - Profil firmy

Case study - Arkusz zadaniowy 2 - Prowadzenie zebrań

Case study - Arkusz zadaniowy 2_2 - Profil pracownika A

Case study - Arkusz zadaniowy 2_2 - Profil pracownika B

Case study - Arkusz zadaniowy 2_2 - Profil pracownika C

Case study - Arkusz zadaniowy 2_2 - Profil pracownika D

Case study - Arkusz zadaniowy 2_2 - Profil pracownika E

Case study - Arkusz zadaniowy 2_2 - Profil pracownika F

Case study - Arkusz zadaniowy 3_1 - Korespondencja firmowa

Case study - Arkusz zadaniowy 3_2 - Korespondencja firmowa

Case study - Arkusz zadaniowy 3_3 - Korespondencja firmowa

Case study - Arkusz zadaniowy 4_1 - Strona internetowa

Case study - Arkusz zadaniowy 4_2 - Strona internetowa

Case study - Arkusz zadaniowy 5 - Direct mail

Case study - Arkusz zadaniowy 6_1/2 - Prezentacja firmy

Case study - Arkusz zadaniowy 6_3 - Prezentacja wyników pracy

 

 

Wyniki pracy zespołowej

 

Grupa 1

prezentacja wyników pracy

prezentacja wyników pracy - nagranie

prezentacja firmy

prezentacja firmy - nagranie niedostępny z powodu problemów technicznych w dniu prezentacji

 

Grupa 2

sprawozdanie

prezentacja wyników pracy

prezentacja wyników pracy - nagranie niedostępny z powodu problemów technicznych w dniu prezentacji

prezentacja firmy

prezentacja firmy - nagranie

 

Grupa 3

sprawozdanie

prezentacja wyników pracy

prezentacja wyników pracy - nagranie

prezentacja firmy

prezentacja firmy - nagranie

 

Grupa 4

prezentacja wyników pracy

prezentacja wyników pracy - nagranie

prezentacja firmy

prezentacja firmy - nagranie

 

Grupa 5

prezentacja wyników pracy - nagranie

prezentacja firmy

prezentacja firmy - nagranie

 

Grupa 6

sprawozdanie

prezentacja wyników pracy

prezentacja wyników pracy - nagranie

prezentacja firmy

prezentacja firmy - nagranie

Autor: Stefanie Bogaerts
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2014, godz. 13:50 - Stefanie Bogaerts