Zasoby osob. i środ. w funkc. człow.

 

Wykład 1 „A” 26 II 2019:

1. Narcyzm - wskaźniki empir., diagnoza, typy, ..., bez_wykres. i adiust.

2. Narcyzm - wybrane tezy teorii, sfery ...

3.Funkcje samoakceptacji

 

Wykład 2 „A” 12 III 2019:

materiał - j.w.

 

Wykład 3 „A” 26 III 2019:

1. Model B-P-O + def. wskaźników

2. B-P-O a zdrowie i zmęczenie...

3.OOP - weryfikacja modelu O.F. Kernberga

4.J.Masterson - BPO - zahamowany rozwój

 

Wykład 4 „A” 2 IV 2019:

(Poniższy materiał należy przygotować we własnym zakresie):

1.Tezy teorii Lazarusa i Folkman

2.Model_interakcyjnego_procesu_radzenia_sobie

3.Strategie i style radzenia sobie ze stresem a ...

4.PTSD - stres ostry i przewlekły - objawy

5.Pomoc psychologiczna w kryzysach...

6.Stres żałoby - pomoc psychologiczna

 

Wykład 5 „A” 30 IV 2019: (godziny dziekańskie)

materiał - j.w.

 

Wykład 6 „A” 14 V 2019:

A Januszewski - SOC-29.doc

E Januszewska - SOC-29 a zdrowie Psycho-Bio-Spol.doc

 

Wykład 7 „A” 28 V 2019:

 

Wykład 8 „A” 11 VI 2019:

1. Osobowość koherentna alternatywą narcystycznej

2. Model LOC - korekta

3. Model LOC - korekta cd

 

 

Materiały dodatkowe do egzaminu:

1. Strategie regulacji emocji

2. Konfirmacyjne modele strategii regulacji emocji

3. Funkcje samoakceptacji

 

Tezy do egzaminu:

treści tez

 

 

Ćw nr 1A” gr.5 i 8 26 II 2019 / „B” gr.4, 6 i 7 5 III 2019

 

Ćw nr 2A” gr.5 i 8 12 III 2019 / „B” gr.4, 6 i 7 19 III 2019

TCI_-_opis_skal_5

A_Januszewski_-_TCI_temper_a_GBB_dolegliwosci

E_i_A_Januszewscy_-_TCI_-_charakter_a_zdrowie_i_efektywnosc

 

Ćw nr 3A” gr.5 i 8 26 III 2019 / „B” gr.4, 6 i 7 9 IV 2019

Borderline - historia

Borderline a zmęczenie

Borderline - Masterson: zahamowany rozwój + pomoc

 

Ćw nr 4A” gr.5 i 8 2 IV 2019 / „B” gr.4, 6 i 7 16 IV 2019 +kolokwium ćw. 1,2,3 (30 min.)

Bishop: stres R 6 i 7 (tekst należy pozyskać we własnym zakresie)

AUN: info + topografia

 

Ćw nr 5A” gr.5 i 8 30 IV 2019 / „B” gr.4, 6 i 7 5 V 2019

Tom 3, Rozdział 44 - Tożsamość i współzależność (tekst należy pozyskać we własnym zakresie)

 

Ćw nr 6A” gr.5 i 8 14 V 2019 / „B” gr.4, 6 i 7 21 V 2019

N. Oginska-Bulik - Trauma i wsparcie ... (tekst należy pozyskać we własnym zakresie)

 

Ćw nr 7A” gr.5 i 8 28 V 2019 / „B” gr.4, 6 i 7 4 VI 2019 +kolokwium ćw. 4,5,6 (7=anulowane na prośbę studentów; 30 min.)

Rozdział 1 - Baumeister ...

Rozdział 3 - Campbell_i_in...

(teksty należy pozyskać we własnym zakresie)

 

Ćw nr 8A” w czasie ćwiczeniowym 11 VI 2019 / (zaliczenia: „A” gr. 5 i 8 / „B” gr. 4, 6 i 7)

 

kolokwium 1 - wyniki

kolokwium 1.1 - wyniki

kolokwium 1.2 - wyniki

kolokwium 1.3 - wyniki

 

kolokwium 2 A (28 V) - wyniki

kolokwium 2 AB (4 VI) - wyniki

 

Egzamin - wyniki z 27.06.2019

 

Egzamin - wyniki z 09.07.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Celińska-Miszczuk
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2019, godz. 19:58 - Andrzej Januszewski