Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył o. dra hab. Marka Fiałkowskiego OFMConv, kierownika Katedry Teologii Pastoralnej KUL Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę. Odznaczenie, które zostało przyznane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, zostało wręczone przez Wojewodę Lubelskiego dra hab. Przemysława Czarnka 22 listopada 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Fotorelacja

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2016, godz. 23:51 - Marek Fiałkowski