• MEDITERANISTYKA (ang. Mediterranean Studies)
  to wiedza o Śródziemnomorzu, jego kulturach i religiach, krajach i narodach, dziejach i współczesności oraz znaczeniu, osiągnięciach i problemach

 • MEDITERANISTYKA
  jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną gałęzią wiedzy; w skali światowej jej krzewieniem zajmuje się Mediterranean Studies Association z siedzibą w USA, które organizuje coroczne kongresy, wydaje periodyk i wspiera wymianę naukową także dotyczącą studentów

 • MEDITERANISTYKA

  to unikatowy w skali krajowej kierunek studiów, opracowany na KUL,
  który uzyskał zgodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego (28 I 2010 r.)

 • MEDITERANISTYKA
  to kierunek studiów stacjonarnych I stopnia i planowanych II stopnia,
  prowadzony przez naukowców pracujących na KUL będących wybitnymi specjalistami
  z zakresu różnych dziedzin i dyscyplin naukowych: historii, historii sztuki, kulturoznawstwa, filozofii, teologii, religioznawstwa, politologii i ekonomii

WIĘCEJ O STUDIACH...

bd14870_ 

PO STUDIACH...

bd14870_

  ZASADY PRZYJĘĆ

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2012, godz. 11:52 - Liliana Kycia