bd14868_   Program 3-letnich studiów licencjackich obejmuje następujące przedmioty:

  • I roku studiów: geografia, historia i historia sztuki Śródziemnomorza, historia filozofii z elementami filozofii żydowskiej i arabskiej, zarys kulturoznawstwa, religiologia, chrystologia, logika praktyczna
  • II rok studiów: historia i kultura starożytnego Bliskiego Wschodu oraz starożytnej Grecji i Rzymu, prawo moralne w kulturach i religiach Śródziemnomorza, etnologia i religie Bliskiego Wschodu, historia i natura judaizmu, islam w krajach Śródziemnomorza, współczesne spotkania międzyreligijne, dzieje i specyfika Europy w nauczaniu Jana Pawła II
  • III rok studiów: teologiczne podstawy dialogu międzyreligijnego, współczesne ruchy muzułmańskie, ekumenizm w krajach Śródziemnomorza, teologia pokoju, psychologia dialogu i mediacji, problemy polityczne w krajach Śródziemnomorza, współpraca gospodarcza Polski z krajami Śródziemnomorza, Polacy i polonica w krajach Śródziemnomorza, podstawy organizacji turystyki pielgrzymkowej

bd14868_   Na I i II roku studenci uczą się dwóch języków obcych, które wybierają spośród  hebrajskiego współczesnego, arabskiego, hiszpańskiego i włoskiego

bd14868_    bd21296_   bd14868_   bd21296_   bd14868_   bd21296_

bd21296_   Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów oraz profilowanych proseminariów i seminariów licencjackich (profile: historia, historia sztuki, teologia)

bd21296_  Studenci MEDITERANISTYKI mogą ponadto uczestniczyć w kongresach naukowych, konferencjach, sympozjach i wykładach otwartych na KUL, a także w działalności wielu organizacji studenckich takich, jak koła naukowe, duszpasterstwo akademickie, sekcje sportowe czy samorząd studencki. Do ich dyspozycji pozostają zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz łatwy dostęp do Internetu

MEDITERANISTYKA

bd14870_ 

PO STUDIACH...

bd14870_

  ZASADY PRZYJĘĆ

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2012, godz. 11:52 - Liliana Kycia