ABSOLWENT MEDITERANISTYKI zdobywa:
bd14868_  wiedzę o narodach, krajach, religiach i kulturach Śródziemnomorza zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej
bd14868_  znajomość specyfiki Śródziemnomorza, jego dziedzictwa, mentalności, ,,ducha”
bd14868_  wiedzę szczegółową w zakresie problematyki wybranego seminarium licencjackiego i pracy licencjackiej, wspartą doświadczeniem zdobytym w czasie praktyk studenckich
bd14868_  przygotowanie językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy
bd14868_  dyplom licencjacki i tytuł zawodowy licencjata oraz możliwość kontynuowania nauki na planowanych studiach II stopnia z MEDITERANISTYKI

CO PO STUDIACH?
Absolwenci:
bd21312_  Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom absolwenci MEDITERANISTYKI mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach prowadzących kontakty międzynarodowe, międzykulturowe i międzyreligijne, takich jak muzea, centra kultury, biura podróży i biura pielgrzymkowe, biura handlowe i firmy współpracujące z krajami Śródziemnomorza, organizacje europejskie i międzynarodowe

WIĘCEJ O STUDIACH...

bd14870_ 

MEDITERANISTYKA

bd14870_

  ZASADY PRZYJĘĆ

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2012, godz. 11:52 - Liliana Kycia