Konwersatorium przeznaczone jest dla doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych i odbywa się częściowo na platformie e-KUL.

 

 

Zapraszam do zapoznania się z harmonogramem zajęć w roku akademickim 2013/2014 [pobierz].

 

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się 23.10.2013 r.:

 1. G. Penkowska, Meandry e-learningu, Warszawa 2010, s. 13-26; 27-45.
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, [czytaj].
 3. E. Lubina, Konstruktywistyczne i behawioralne aspekty kształcenia zdalnego, „e-mentor” 2005, nr 1, [czytaj].

Moduł 1.: Metodologia nauką o metodach badań naukowych (na platformie e-KUL):

 •  30.10-12.11.2013 r.

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się 6.11.2013 r.:

 1. J. Bednarek, E. Lubina, Kształcenie na odległość. Podstawy pedagogiki, Warszawa 2008, s. 153-175 [plik przesłany pocztą elektroniczną].
 2. Oprogramowanie społecznościowe w edukacji wyższej [pobierz].

Moduł 2.: Narzędzia z zakresu TI w poszczególnych dziedzinach badań naukowych, cz. I (na platformie e-KUL):

 • 13.11-26.11.2013 r.

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się 20.11.2013 r.:

 

Moduł 3.: Narzędzia z zakresu TI w poszczególnych dziedzinach badań naukowych, cz. II (na platformie e-KUL):

 • 27.11-10.12.2013 r.

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się 4.12.2013 r.:

 • M. Zając, Dydaktyczne aspekty tworzenia kursów online, „e-mentor” 2004, nr 4, [czytaj].
 • M. Zając, Środowisko tworzenia personalizowanych kursów online, „e-mentor” 2009, nr 1, [czytaj].
 • M. Zając, Model aktywności w kursach online, czyli jak efektywnie angażować studentów, „e-mentor” 2009, nr 4, [czytaj].
 • M. Dąbrowski, Rozbudowane struktury treści dydaktycznych i wirtualnych zajęć, "e-mentor" 2005, n4 3, [czytaj].

 

Moduł 4.: Narzędzia z zakresu TI w poszczególnych dziedzinach badań naukowych, cz. III (na platformie e-KUL):

 • 11.12.2013 r.-7.01.2014 r.

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się 18.12.2013 r.:

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2013, godz. 12:03 - Aleksandra Dziak