Mgr Adrian Dziekan

 

 

    

 

2015 – ukończenie studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II obroną pracy magisterskiej pt. Charakter prawny wspólnoty mieszkaniowej pod kierunkiem dra hab. Piotra Zakrzewskiego, prof. KUL;

 

od 2015 – doktorant w Katedrze Prawa Handlowego KUL (seminarium dra hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL);

 

od 2016 – aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie;

 

od 2017 do 2019– Sekretarz Katedry Prawa Handlowego KUL

 

Autor: Adrian Dziekan
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2019, godz. 22:08 - Adrian Dziekan