mgr Adrianna Pabian, doktorant

 

Absolwentka I LO im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. W latach 2009-2014 studentka na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tytuł magistra prawa uzyskała na podstawie pracy: „Swoboda kontaktowania się pozbawionego wolności oskarżonego z jego obrońcą w polskim procesie karnym” napisanej w ramach seminarium magisterskiego z postępowania karnego pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Wąsek-Wiaderek. Od stycznia 2015 r. aplikantka adwokacka Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

 

Artykuły naukowe:

  1. Ograniczenie inicjatywy dowodowej sądu [w:] Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.07.2015 r., red. P. Czarnecki, M. Czerwińska, Warszawa 2015, s. 336-348.

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

  1. Ograniczenie inicjatywy dowodowej sądu - referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej studencko - doktoranckiej "Sąd, oskarżyciel, oskarżony - triumwirat procesu karnego", zorganizowanej przez Koło Naukowe Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dniu 10-11 grudnia 2014 r. w Krakowie.
  2. The right to hearing within a reasonable time in cases against Poland before European Court of Human Rights – referat wygłoszony na międzyuczelnianej konferencji prawniczej „Contemporary challenges for international law – human rights protection, combating terrorism and prosecution of international criminals”, zorganizowanej przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w dniu 15 kwietnia 2013 r. w Lublinie.
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2015, godz. 09:37 - Marek Smarzewski