mgr Agnieszka Łozińska-Piekarska

 

W latach 2008-2013 studentka na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. W latach 2011-2013 uczestniczyła w ponadprogramowych zajęciach specjalistycznych z zakresu prawa w ramach programu „Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL”. Na przełomie miesięcy od marca do czerwca 2013 r. jako wolontariuszka udzielała porad prawnych w ramach współpracy z Fundacją Instytutu na rzecz Państwa Prawa w Lublinie. W dniu 25 czerwca 2013 r. na podstawie pracy zatytułowanej: „Dopuszczalność użycia środków technicznych i hipnozy w polskim procesie karnym”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Wąsek–Wiaderek uzyskała tytuł magistra prawa. Od 2013 r. kontynuuje naukę w ramach studiów doktoranckich oraz odbywa aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Radomiu. Ponadto jest członkiem Radomskiego Stowarzyszenia Prawników.

 

Artykuły naukowe:

  1. Naruszenie prawa do obrony w zakresie doktryny Salduz, a zmiany w kodeksie postępowania karnego [w:] Nowe karne prawo dowodowe, red. T. Gardocka, D. Jagiełło, Warszawa 2015, s. 209-219.

Glosy:

  1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 lipca 2013 r., III K 92/13, Palestra 2016, nr 3, s. 103-109. 

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

  1. Naruszenie prawa do obrony w zakresie doktryny Salduz, a zmiany w kodeksie postępowania karnego – referat wygłoszony na konferencji naukowej Prawo dowodowe – nowe procedury, nowe wyzwania, zorganizowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, w dniu 30 października 2014 r., w Warszawie.
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2019, godz. 12:42 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek