Mgr Aldona Król

W latach 1992-2002 była asystentem, a od 2002 do 2015 wykładowcą w Katedrze Psychopedagogiki Instytutu Pedagogiki KUL. Jest psychologiem, interesuje się psychologią społeczną, wychowawczą i rozwojową; zwłaszcza problematyką altruizmu, przebaczenia, poczucia sensu życia, psychologicznych uwarunkowań procesu przebaczania, wychowania do przebaczenia, a także stresu związanego z bezrobociem. Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN. Jako pracownik Instytutu Pedagogiki KUL mgr Aldona Król odznaczała się sumiennością i rzetelnością w prowadzeniu zajęć dla studentów, udzielała również cennych konsultacji z zakresu statystyki zarówno dla studentów jak i pracowników Instytutu.

Autor: Ewelina Świdrak
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2016, godz. 12:27 - Ewelina Świdrak