Absolwentka Nauk o Rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Praca magisterka pt. Motywy urodzenia dziecka po niekorzystnej diagnozie prenatalnej, napisana pod kierunkiem dra Piotra Kieniewicza MIC. Obszar moich zainteresowań to niepomyślna diagnoza prenatalna, radzenie sobie z sytuacją trudną, relacje rodziców z dzieckiem w ciąży wysokiego ryzyka. Obszar tematyczny rozprawy doktorskiej: przygotowanie matek do urodzenia dziecka po niepomyślnej diagnozie prenatalnej. Prywatnie interesuję się modą oraz lubię podróże.

 

 

Kontakt: a-grabias@wp.pl

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2014, godz. 12:58 - Jan Dzionek