zdjecie_60759_

 

mgr Aneta Gąbka - doktorantka w Katedrze Biografistyki Pedagogicznej WNS KUL

 

Absolwentka pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Pracę magisterską napisała pod kierunkiem dr hab. Ryszarda Skrzyniarza, prof. KUL, pod tytułem: ,,Wartość twórczości Kajetana Koźmiana w opinii uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Strzyżewice”.

 

Zainteresowania badawcze: biografistyka, pedagogika specjalna.

Autor: Katarzyna Sabat
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2018, godz. 22:40 - Katarzyna Sabat