Ur. 30 I 1947 r. w Warszawie. W 1964 r. zdała maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Lelewela w Warszawie. W 1969 r. obroniła magisterium z archeologii śródziemnomorskiej na Uniwersytecie Warszawskim (Rzymski sarkofag dionizyjski z Nieborowa) i podjęła staż w Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej PAN w Warszawie. W latach 1969-1971 była asystentką prof. B. Filarskiej w Sekcji Historii Sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (ćwiczenia dla studentów I roku historii sztuki, prace przy organizacji katedry i tworzeniu księgozbioru). W latach 1972-1975 odbyła studia językowe w Uniwersytecie Wiedeńskim. Później: tłumaczenia (m.in. A. Faluda, Malarstwo bizantyńskie, Warszawa 1984), publikacje: Hercules Christianus („Roczniki Humanistyczne" 31(1983), z. 4, s. 13-26).

 

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2013, godz. 12:45 - Ireneusz Marciszuk