Osiągnięcia, publikacje, odczyty, udział w konferencjach i wyjazdach naukowych:


Imiona światła - wystawa autorska prac plastycznych w Galerii przy ul. Krakowskie Przedmieście 60 Lublin XII 1997 - II 1998.


I Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie Workshop on Translation - projekt okładki  i opracowanie graficzne materiałów - Lublin 1999.


Lubelska Historyja „Nasz Dziennik" z dn. 18 XI 2002.


Opieka merytoryczna podczas wyjazdu naukowego Koła Naukowego Teatrologów do Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach w dniach 11-12 XII 2002


Sesja teatrologiczna z cyklu: Dramat i teatr XX wieku; Dramat i teatr XX wieku; Odczyt: O świecie teatralnym Jadwigi Pożakowskiej, KUL Lublin 22 V 2003.


Naukowa Sesja Warsztatowa Koła Naukowego Teatrologów KUL: Światło w teatrze, Referat wprowadzający w problematykę sesji, KUL Lublin 28 XI 2003.


Z przestrzeni w nadprzestrzeń. O scenografiach Jadwigi Pożakowskiej na Scenie Kameralnej Teatru „Wybrzeże" w Sopocie, „Roczniki Humanistyczne KUL" 2004 z. 1.


Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dokumentacja sfery wizualnej widowiska teatralnego. Ochrona dzieła scenografa; udział w dyskusji, Centrum Scenografii Polskiej Katowice 24 - 25. 11. 2004.


Ogólnopolska Konferencja: Ksiądz Profesor Marian Lewko (1936 - 2002). Salezjanin - teatrolog - wychowawca; Referat - wspomnienie: Wobec studentów i doktorantów, KUL Lublin 17 V 2005.


Sesja teatrologiczna z cyklu: Dramat i teatr XX wieku;: Dramat i teatr XX wieku; Odczyt: Z badań nad polską scenografią - dzieło scenografa, KUL Lublin 11 VI 2005.


Ogólnopolska Konferencja organizowana przez Akademię Teatralną, 50 - lecie studenckiego ruchu teatralnego, Referat niewygłoszony: O teatrze studenckim w KUL, Warszawa 16 - 17 XII 2005.


Wobec studentów i doktorantów. Wspomnienie o ks. Profesorze Marianie Lewko [w:] Dramat - teatr - sacrum. Trzydzieści lat Katedry Dramatu i Teatru KUL. Red. W. Kaczmarek, A. Podstawka. Lublin 2006.


Przewodniczenie jury V Międzyszkolnego Dwujęzycznego Konkursu Recytatorskiego w Gimnazjum nr 7 Lublin 14 III 2006.


Opieka merytoryczna podczas wyjazdu naukowego Koła Naukowego Teatrologów, poświęconego teatrowi alternatywnemu w Kazimierzu Dolnym w dniach 7-8 IV 2006.


Odciśnięte w pamięci. Wspomnienie o ks. Profesorze Marianie Lewko. „Seminare" t. 24. Łódź 2007.


Przewodniczenie jury VI Międzyszkolnego Dwujęzycznego Konkursu Recytatorskiego w Gimnazjum nr 7 Lublin  III 2007.


Sesja teatrologiczna z cyklu: Dramat i teatr XX wieku. Z problemów dramatu i teatru religijnego w Polsce w XX wieku. Referat: Scenografie Jadwigi Pożakowskiej do „Przed sklepem jubilera” Karola Wojtyły, KUL Lublin 28 IV 2007.

 

Scenografie Jadwigi Pożakowskiej do „Przed sklepem jubilera” Karola Wojtyły. [w:] Kręgu polskiego dramatu i teatru religijnego XX wieku. Red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk. Lublin 2007.


Piąty wymiar teatru według Jerzego Limona (rec.: J. Limon, Piąty wymiar teatru, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2006). „Ethos” 2007 nr 1-2.

 

Biografia teatrem pisana (rzecz o Jadwidze Pożakowskiej). Lublin 2009. [w druku]

 

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2009, godz. 09:36 - Mariusz Lach