annampiechowka_444

  • Gdańszczanka urodzona w pięćdziesiątą piątą rocznicę zaślubin Polski z Bałtykiem. Swą przygodę z teatrem rozpoczęła w działajacym przy VI Liceum Ogólnokształcącym teatrze „pLOtka", współtworząc jego kształt plastyczny i repertuarowy. W czasie studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim swoje pasje plastyczne i teatralne rozwijała w zespole Sceny Plastycznej KUL oraz na warsztatach teatralnych prowadzonych przez Leszka Mądzika. Współpracowała też z Zespołem Inicjatyw Kulturalnych Stowarzyszenia „Civitas Christiana". W 1997 roku prezentowała swe prace na wystawie autorskiej pt. Imiona światła. Wśród studenckich dokonań plastycznych znalazły się oprawa sesji Koła Polonistów KUL poświęconej sience fiction oraz projekt okładki i opracowanie graficzne materiałów I Międzynarodowych Warsztatów Translatorskich Workshop on Translation.
  • W 2000 roku ukończyła Filologię Polską (specjalizacja teatrologiczna i pedagogiczna) i obroniła pracę magisterską pt. Droga aktorska Piotra Suchory. Rok później rozpoczęła studia doktoranckie pod kierunkiem ks. prof. Mariana Lewki, a następnie pod kierunkiem prof. Wojciecha Kaczmarka, łącząc swe teatralne i plastyczne fascynacje w badaniach nad scenografią. Obecnie finalizuje rozprawę doktorską Świat teatralny Jadwigi Pożakowskiej.
  • Od 2002 roku prowadzi zajęcia specjalizacyjne w Katedrze Dramatu i Teatru (Ikonografia teatralna - od 2002, Historia scenografii - od 2003 oraz Warsztat teatralny - 2003-2005). Prowadzi także Zajęcia kulturoznawcze: film, teatr w ramach Podyplomowych Studiów Filologii Polskiej. W roku akademickim 2004/2005 prowadziła zajęcia z Ikonografii teatralnej, Kierunków rozwoju scenografii oraz Wiedzy o filmie w Podyplomowym Studium Teatrologicznym. W 2004 roku ukończyła na Wydziale Artystycznym UMCS Studia Kwalifikacyjne Emisji Głosu i od 2005 roku prowadzi ćwiczenia Emisji głosu w ramach spcjalności pedagogicznej w Instytutach Filologii Polskiej, Filologii Słowiańskiej i Historii Sztuki. Od XI 2002 roku sprawuje opiekę nad Kołem Naukowym Teatrologów KUL.
  • Od 2008 roku prowadzi zajecia w ramach Podyplomowych Studiów Wiedzy o Teatrze uruchomionych przez Katedrę Dramatu i Teatru. Jej zainteresowania naukowe związane są głównie ze sferą plastyki teatralnej jako problemem artystycznym i badawczym (rola scenografii i scenografa w teatrze - historia i współczesność, teoria i praktyka; kierunki i tendencje w scenografii polskiej i światowej; ochrona dzieła scenografa; teatry plastyczne, obrazu i ruchu, nowych mediów - opis i interpretacja). Równolegle uprawia twórczość własną: rysunek i malarstwo oraz projekt scenograficzny.

 


Osiągnięcia, publikacje [Zobacz więcej] 

 

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2013, godz. 10:31 - Mariusz Lach