mgr Anna Majewska-Wójcik

Studia polonistyczne w KUL (1994-1999), zakończone pracą magisterską Nazwy firm byłego województwa  warszawskiego.
Studia podyplomowe w zakresie Logopedii Korekcyjnej.
Od 2000 r. asystentka (okresowo doktorantka-stypendystka) w Katedrze Języka Polskiego.
W okresie wakacyjnym zdobywa doświadczenia w zakresie glottodydaktyki w Szkole Letniej Kultury i Języka Polskiego KUL.
Otworzony przewód doktorski - rozprawa Abrewiacje w tekstach drukowanych (XVI - XVIII w.), napisana pod kierunkiem prof. dra hab. W. Makarskiego.

Zainteresowania: gramatyka opisowa języka polskiego, historia języka, leksykografia oraz język Internetu.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2008, godz. 20:39 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn