Asystentka w Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej w latach 1952-1960.

 

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2013, godz. 10:01 - Ireneusz Marciszuk