Ur. 20 IX 1946 r. w Lublinie. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1971-1974 była pierwszą asystentką w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej. Prowadziła ćwiczenia z historii sztuki nowoczesnej polskiej i powszechnej oraz konwersatorium z wybranych zagadnień współczesnej kultury artystycznej. Opublikowała artykuł pt.: Aleksander Kokular 1793-1846, oparty na materiałach ze swojej pracy magisterskiej („Roczniki Humanistyczne" 21(1973), z. 4, s. 41-55). Po krótkiej przygodzie z nauką zrezygnowała z pracy w KUL, wyjechała do Warszawy, gdzie przez wiele lat prowadziła z powodzeniem salon Desy ze sztuką współczesną przy ul. Nowy Świat.

 

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2013, godz. 14:30 - Ireneusz Marciszuk