mgr Bożena Miernik

 

Absolwentka Pedagogiki oraz Pracy socjalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Studia ukończone obroną pracy magisterskiej zatytułowanej „Postawy wobec prokreacji ojca i syna. Analiza transmisji międzypokoleniowej” – na kierunku Pedagogika (promotor: dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL). Drugi kierunek studiów ukończony obroną pracy licencjackiej na temat pracy socjalnej z rodzinami zastępczymi przeżywającymi trudności w realizacji swoich funkcji (promotor: ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda).

 

Aktualnie studentka studiów doktoranckich. Zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień z zakresu pedagogiki rodziny oraz pedagogiki prenatalnej i prokreacji, w tym szczególnie więzi rodziców z dzieckiem utraconym przez poronienie.

 

adres e-mail: bozena.babul@gmail.com

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2016, godz. 23:47 - Jan Dzionek