Absolwentka Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (praca magisterska pod tytułem Relacje interpersonalne w narracjach rodzinnych dzieci pięcioletnich). Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego (praca dyplomowa pod tytułem Wychowanie przedszkolne a wychowanie domowe w rozwoju dzieci z terenów wiejskich i miejskich w percepcji rodziców). Zainteresowania naukowe to głównie rozwój dziecka w wieku przedszkolnym; relacje w rodzinie i ich związki z różnorodnymi czynnikami; kompetencja narracyjna; współczesne kierunki pedagogiczne. Obszar tematyczny rozprawy doktorskiej oscyluje wokół tematyki relacji dziecka z matką w sytuacji zmian w rodzinie.

 

 

Kontakt: jablonska.dagmara@wp.pl

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2014, godz. 13:10 - Jan Dzionek