Ur. 11 VIII 1935 r. w Chłaniowie, zm. 18 X 2002 r. w Lublinie. Podjęte na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studia z historii sztuki ukończyła w 1964 r., uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy Kościół pobenedyktyński w Sieciechowie-Opactwie, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Bohdziewicza. Rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej. Jednocześnie objęła pracownię fotograficzną, z którą pozostawała związana w ciągu całej swojej pracy zawodowej, wykonując dokumentacje fotograficzne na rzecz Sekcji Historii Sztuki oraz prowadząc ćwiczenia z fotografii dokumentalnej. Swoje zainteresowania badawcze zwróciła ku architekturze nowożytnej, publikując wiele artykułów o wysokich walorach naukowych. W 1970 r. została zatrudniona jako asystent w Katedrze Historii Sztuki Kościelnej i podjęła temat rozprawy doktorskiej o średniowiecznych szatach liturgicznych, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Władysława Smolenia. Prowadziła także ćwiczenia ze sztuki średniowiecznej oraz muzealnictwa. Ukończywszy w 1978 r. podyplomowe studium muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, sprawowała opiekę nad zbiorami Muzeum Uniwersyteckiego. W 1985 r. otrzymała stanowisko wykładowcy, a następnie - starszego wykładowcy. Na emeryturę przeszła 30 IX 2000 r. Na jej dorobek naukowy składa się kilka cennych, bo opartych na nieznanych wcześniej archiwaliach, artykułów: Kalendarium prac Pawła Antoniego Fontany we Włodawie („Roczniki Humanistyczne" 18(1970), z. 5, s. 55-68); Materiały archiwalne do działalności architektonicznej Pawła Fontany („Roczniki Humanistyczne" 21(1973), z. 4, 25-40); Późnobarokowy kościół benedyktyński w Sieciechowie-Opactwie („Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego" 9(1975), s. 367-385).

 

T.P.

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2013, godz. 13:19 - Ireneusz Marciszuk