Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo- wychowawczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Dodatkowo ukończyła szkolenie Trenera EEG-Biofeedback w Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu.


Problematyka pracy doktoranckiej koncentruje się wokół więzi prenatalnej kobiet w warunkach izolacji więziennej.


Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z pedagogiki prenatalnej i resocjalizacyjnej; patologii społecznych; problemów rodziny w sytuacjach trudnych i wychowania człowieka; kryminologii oraz terapii uzależnień od środków psychoaktywnych jak i behawioralnych.

 

kontakt: dsieniawa@gmail.com

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2016, godz. 13:13 - Ewelina Świdrak