mgr_edyta_klinger_400

 

 

Pochodzi z Kielc. Absolwentka tamtejszego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych (kierunek: konserwacja starodruków, dawne techniki malarskie i pozłotnicze) – jeszcze pod kierownictwem nieżyjącego już Tadeusza Maja. Studia historii sztuki na KUL ukończyła w 2002 roku, uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej pt.: Gotyckie freski w Domu Długosza w Wiślicy. W latach 1999-2002 była stypendystką w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej, a w roku akademickim 2001/2002 – stypendystką Ministra Edukacji Narodowej. Od 2003 roku uczestniczyła w studiach doktoranckich, gdzie w ramach programu badawczego Obraz pobożności w średniowiecznej sztuce polskiej przygotowywała rozprawę doktorską na temat przedstawień pasyjnych w średniowiecznym malarstwie ściennym w Polsce.

 

 

 


Bibliografia:


rozprawy, artykuły:

  1. Gotycka polichromia Domu Długosza w Wiślicy, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. LIII, z. 4 – Historia Sztuki, s. 67-96.

 

prace redakcyjne:

  1. „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. LIII, z. 4 – Historia Sztuki (red.).

Autor: Edyta Klinger
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2013, godz. 17:57 - Ireneusz Marciszuk