Absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Temat pracy licencjackiej: Relacje młodzieży z uszkodzonym słuchem z pełnosprawnymi rówieśnikami i ich stosunek do młodzieży z innym rodzajem niepełnosprawności.

Temat pracy magisterskiej: Koncepcje temporalne i poczucie jakości życia osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Zainteresowania naukowe dotyczą dzieci i młodzieży z różnym rodzajem niepełnosprawności oraz ich środowiska funkcjonowania; rodziny dziecka niepełnosprawnego; związków małżeńskich rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz czynników warunkujących jakość i trwałość tychże związków.

Obecnie pracuje jako nauczyciel specjalista w jednym z lubelskich gimnazjów. 

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2014, godz. 12:16 - Jan Dzionek