e-mail: ewapietak@kul.pl

 

 

2018-2020 - do dziś Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, kierunek geoinformatyka, studia magisterskie


Tytuł pracy dyplomowej: "Koncepcja przestrzenno-diachronicznej bazy danych nazw ulic na przykładzie Lublina"

 


2015 - 2018 - Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, kierunek geoinformatyka, studia licencjackie


Tytuł pracy dyplomowej: "Dostępność komunikacyjna szpitali i przychodni w Lublinie na podstawie przestrzennej analizy sieciowej"


2012 - 2015 Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju
Profil: ekonomiczno - prawniczy

Autor: Edyta Chomentowska
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2020, godz. 12:13 - Edyta Chomentowska