2012 – 2015  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, studia stacjonarne I stopnia, pedagogika, specjalność: doradztwo zawodowe i edukacja medialna

 

 

2015 Egzamin licencjacki – tytuł pracy: „Plany rodzinno-zawodowe matek wychowujących dzieci a ich kompetencje i kwalifikacje” Promotor : dr Beata Ewa Jakimiuk

 

                                   

2015 -2017 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, studia stacjonarne II stopnia, pedagogika, specjalność: doradztwo zawodowe z nauczaniem przedsiębiorczości

 

 

2017 Egzamin magisterski – tytuł pracy: „Dialog jako podstawa relacji rodzica z dzieckiem na podstawie myśli ks. Janusza Tarnowskiego” Promotor : dr hab. Barbara Maria Kiereś

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 

 

Problem wychowania w rodzinie, problemy współczesnej rodziny, powiązania oraz zależności pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym, dialog oraz jego znaczenie i miejsce w życiu człowieka oraz w procesie wychowania człowieka

 

Autor: Justyna Marcinkowska
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2017, godz. 19:51 - Justyna Marcinkowska