Zajmuje się tematyką pedagogiki specjalnej oraz pedagogiki rodziny. Ukończyła studia w WSP w Krakowie w 1985 roku. Od tego czasu ukończyła liczne studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz posiada certyfikat dotyczący uczniów z ADHD. Pełniła kilkakrotnie funkcje doradcy metodycznego z zakresu pedagogiki specjalnej w rejonie przemyskim i jarosławskim. Od kilkunastu lat działa w towarzystwie naukowym, czyli Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Od ponad 25 lat jest nauczycielem, a od ponad 20 pracuję z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie., jako specjalista, czyli nauczyciel – rewalidator.

 

 

Publikacje:

Artykuły i fragmenty prac zbiorowych:

 

1.     Świtek E.  Praca z dziećmi z uszkodzeniami mózgu . Część I, „Teka Pedagogiczna” 1996, nr 2 , s. 32 – 36,

2.     Świtek E.  Praca z dziećmi z uszkodzeniami mózgu . Część II, „Teka Pedagogiczna” 1996, nr 3,s. 15 – 20,

3.     Świtek E. Wielopłaszczyznowość kontaktów w miastach wielonarodowościowych  i wielowyznaniowych: Przemyśl „Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu” 1996 – 1997,nr 1-2, s.57-59,

4.     Świtek E. Reforma oświaty – forum dyskusyjne „Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu” 2001, nr 6, s.66-67,

5.     Świtek E. Genealogia jako narzędzie dydaktyczne w promowaniu regionalizmu – „Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu” 2001, nr 6, s.77,

6.     Świtek E. Regionalizm w służbie samorządu „Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu” 2004, nr 8, s.89-90,

7.     Świtek E. Pojęcie, istota  i cele rewalidacji osób niepełnosprawnych w Polsce – „Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu” 2006, nr 10, s.87-90,

8.     Świtek E Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Polsce wsparciem w edukacji najmłodszych niepełnosprawnych Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu” 2007, nr 11, s.117-118,

9.     Świtek E Alternatywna edukacja przedszkolna w Polsce a korzystanie z funduszy Unii Europejskiej„ Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu” 2008, nr 12, s.69-71,

10.  Świtek E Prof. Dr hab. Barbara Czeredrecka (1936-2006) Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu” 2008, nr 12, s.119-120,

11.  Świtek E Zagadnienie normalizacji w edukacji osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu” 2011, nr 15, s.101-103,

12.   Świtek E Implikacje odpowiedzialności z kształceniem uczniów niepełnosprawnych Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Przemyślu” 2012, nr 16 (wersja elektroniczna na stronie internetowej TPN),

13.  Świtek E Wartości uniwersalne a dylematy w wychowaniu współczesnej młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu” 2013, nr 17 (wersja elektroniczna na stronie internetowej TPN),

14.  Fonfara D. , Świtek E. Integracja w placówkach oświatowych wielokulturowych : Przemyśl- Goerlitz „Rocznik Przemyski”, 1999 nr 1 Zeszyt: Pedagogika- Psychologia” TPN nr 1,s.29-36,

15.  E. Świtek: Zabawa jako forma rozwoju w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej masowej i specjalnej
„Rocznik Przemyski”, 1999 nr 1 Zeszyt: Pedagogika- Psychologia” TPN nr 1,s.41-48,

16.  Świtek E. Witold Józef Babiak – lekarz medycyny” Nasz Przemyśl”, nr.7 (58) 2009, s.30 – 31,

17.  Cupak J., Świtek E. Co powinniśmy wiedzieć i ADHD? 1997 rok (data dostępu: 22 maj 1997, godz. 22.05),

18.  Świtek E. „Mój wkład w stymulację rozwoju społecznego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie” – 2008 rok (data dostępu: 03 sierpień 2009, godz. 23.35), strona internetowa SOSW nr 1 w Przemyślu,

19.  Świtek E. Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce a reforma oświatowa 2009 rok (data dostępu: 25lipca 2009, godz. 23.15), ), strona internetowa TPN w Przemyślu,

20.  Świtek E., Woźnicki J. Inscenizacja 3 baśni z różnych stron świata z udziałem uczniów SPdP jako przykład istnienia wartości w życiu człowieka – 2013 rok (data dostępu: 25 grudnia 2012, godz. 18.15), strona internetowa SOSW nr 1
 w Przemyślu,

 

artykuły w gazecie regionalnej :Życie Podkarpackie” w latach 1999-2005:

21.  „Matematyka na usługach Unii Europejskiej,

22.  „Działać w regionie!”

23.  „Wariant  dodatkowy”

24.  „Świat przyjazny dla każdego”,

25.  „Integracyjna Wigilia w przemyskim „gastronomiku”

26.  „Jak tradycja każe”,

27.  „Małe Wielkie Księstwo- Dni europejskie w SOSW nr 1 w Przemyślu”

28.  , „Wychowują przez integrację”

 

Monografie:

 

1. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w Przemyślu w latach 2005-2010, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z upośledzeniem umysłowym- tendencje
 i refleksje.
w: (red. E. Żmijewska) Kształcenie nauczycieli: modele – tendencje – wyzwania wielokulturowej rzeczywistości Uniwersytet Pedagogiczny Kraków2012, s. 176 – 182,

2. Wkraczanie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
w odpowiedzialny wiek dorosły
rozdział w: monografii (red. K. Barłóg,
D. Ochojska) Edukacja, rehabilitacja i terapia osób oczekujących wsparcia wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu Jarosław 2012, s. 173 - 189

3. Maria Montessori – reprezentantka filozofii wolnego wyboru
w wychowaniu i nauczaniu
w: monografii (red. K. Barłóg) W dyskursie  pedagogicznym i edukacyjnym doby współczesnej wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu Jarosław 2012, s. 89 – 107,

4. Chrześcijańskie korzenie polskiej oświaty a zagadnienie niepełnosprawności (opracowywane do wydruku w periodyku Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego pt: Społeczeństwo i rodzina Stalowowolskich Studiów KUL Jana Pawła II)

5. Die Bildung der Behinderten in Polen  (w oczekiwaniu na opublikowanie
 w Niemczech)

6. Problem agresji i przemocy a młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim
(w druku)

7. Aksjologiczny aspekt idei prof. A. Hulka we współczesnej pedagogice specjalnej (opracowywany do monografii mającej ukazać się po Konferencji:

Ponadczasowość idei Profesora Aleksandra Hulka w teorii i praktyce, która odbyła się 28 maja 2013 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim)

 

Recenzje:

1.     Świtek E:, Józef Sowa Pedagogika specjalna w zarysie, „Kwartalnik Edukacyjny”  1999 nr 4 (18), s. 79 - 80

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2014, godz. 13:12 - Jan Dzionek