Katedra Sztuki Kościelnej

 

 

Józef Wzorek ur. 5 grudnia 1938 r. w Piotrkowicach koło Tuchowa – zm. 11 lutego 2015 r. w Lublinie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie (1952 – 1957), gdzie uzyskał tytuł technika sztuk plastycznych.

1957 – 1962 – studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

1958 – brał udział w wykreowaniu studenckiej amatorskiej grupy plastycznej INOPS, poszukującej nowych form wyrazu plastycznego (Inops – poszukujący, ubogi). Grupa ta była doceniana przez władze uczelni KUL i ówczesnego ks. Rektora KUL Mariana Rechowicza.

29 X 1962 – uzyskał dyplom mgr historii sztuki.

1 XII 1962 – 30 IX 1971 – został mianowany na stanowisko asystenta na Wydziale Nauk Humanistycznych przy Katedrze Historii Sztuki Kościelnej KUL, m.in. prowadził zajęcia dydaktyczne.

1 X 1971 – 1 X 1976 – był asystentem dokumentacji, adiunktem dokumentacji naukowej, starszym dokumentalistą w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL. Zatrudniony w Pracowni Encyklopedycznej pracował w zespole redakcyjnym merytoryczno – leksykograficznym, był autorem haseł encyklopedycznych z zakresu sztuki.

1 X 1976 – 28 II 1990 pracował w PP Pracownie Konserwacji Zabytków O/ Lublin

do czasu likwidacji przedsiębiorstwa, gdzie pełnił następujące funkcje: pracownik Konserwacji Zabytków, Kierownik Konserwacji Dzieł Sztuki oraz Kierownik Pracowni Konserwacji Drewna Zabytkowego.

 

Józef Wzorek był długoletnim członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki o/ w Lublinie oraz członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Uczestniczył w wielu organizowanych sesjach naukowych, był zaangażowany w pracę na rzecz inwentaryzowania i ratowania zabytków. Przejawiał dużą dociekliwość poznawczą jako badacz sztuki i konserwator zabytków. Udzielał zgodnie ze swoimi kompetencjami konsultacji i wydawał ekspertyzy oraz opinie.

Na podstawie postanowienia Zarządu Głównego SHS z dn. 18 VIII 1993 r. do 1 VII 1998 r. został rzeczoznawcą w zakresie: rzemiosła artystycznego, zabytkowych wnętrz, mebli i złotnictwa XVII – XIX w.

Ponadto 12 października 1993 r. Generalny Konserwator Zabytków Tadeusz Zielniewicz ustanowił go Rzeczoznawcą Ministra Kultury i Sztuki w specjalności: konserwacja sztuki zdobniczej i przedmioty z drewna.

 

 

Artykuły:

 

 • Madonna Apokaliptyczna z Cerekwi w Tarnowskim Muzeum Diecezjalnym, Roczniki Humanistyczne t. 3/1965/, 117 – 145, pod kierunkiem ks. Prof. Władysława Smolenia (nagroda Rektora KUL).
 • Twórcy tzw. renesansu lubelskiego w świetle nowych badań, Biuletyn Historii Sztuki nr 31/1969/,127 – 131 /współaut./.
 • Oprawa relikwii Drzewa Krzyża świętego u OO. Dominikanów w Lublinie, Biuletyn Historii Sztuki, nr 32/1971/ s. 418 – 422.
 • Z badań nad rozwojem architektury w Lublinie w I połowie XVII wieku. Rocznik Lubelski, t. 13/1971/ s. 59 – 80. /współaut./.
 • Oprawy relikwii Drzewa Krzyża świętego w kościele OO. Dominikanów w Lublinie. Roczniki humanistyczne, t. 19/1971/ s. 63 – 77.
 • Problemy inwentaryzacji sztuki kościelnej. Zeszyty Naukowe KUL 13/1970/, 2/50/ s. 85 – 86./ Sprawozdanie z Sesji Naukowej/.

 

Hasła do Encyklopedii Katolickiej:

 

Agata, Apokryfy, Arka Przymierza, Arnolfo Di Cambio, Atrybut, Balaam, Baldung Hans,Barbara, Bassano (Da Ponte), Baudouin de Courtenay Zofia, Bażenow Wasilij Iwanowicz, Bellini, Besalu, Beuron, Binbir Kilise, Bizantyjska Sztuka Sakralna, Blank Antoni, Bogazkoy, Bojana, Bolonia, Bonadura Krzysztof, Bordeaux, Borghese, Borucki Henryk, Botticelli Sandro, Bouts Dieric, Brad, Brescia, Brokof, Bronzino, Brugia, Buchbinder Józef, Bukowski Jan, Bułgaria, Buvina Andrija, Biskup, Budda, Cambridge, Carracci, Catenazzi, Cennini, Cerkiew, Chełmoński Józef, Chorągiew, Chorwacja, Chór, Chrzcielnica, Chrzest Polski, Cibulka Józef, Cichocki Edward, Cimabue, Cini Jan, Corazzi Antonio, Cortona Pietro Da, Couturier Marie Alain, Cynk Florian Stanisław, Czechowicz Szymon, Częstochowska Matka Boża D. Recepcja,

Delacroix Eugene, Dania, Dafni, Dalmacja, Damazy I, Dankwart Karol.

 

Dokumentacje wykonywane w pracowni Naukowo Historycznej PP PKZ O.Lublin

 

 • kierownictwo, prace konserwatorskie w Rydze, Tallinie i inne.
 • 1976 – 1980 dokumentacje wykonane w pracowni Dokumentacji Naukowo – Historycznej PP PKZ O. Lublin (m.in. Ołtarz główny w kościele filialnym w Końskowoli, Kolegium pojezuickie w Krasnymstawie wykonane dla Muzeum w Kazimierzu Dolnym, inwentaryzacja i dokumentacja dwóch wiatraków dla Muzeum Wsi Lubelskiej).
 • 1980 – 1982 kierownictwo i współudział w pracach konserwatorskich w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki PP PKZ O. Lublin dotyczących m.in. obiektów pochodzących z kamienic lubelskich (bramy, stropy polichromowane i niepolichromowane pochodzące z XVII – XVIII w).
 • 1982 – 1987 kierownictwo, współpraca i dokumentacje dotyczące konserwacji stropów, bram, okien i innych detali stolarki zabytkowej w Lublinie (m.in. kamienice przy ul. Grodzka 5, Grodzka 11, Trybunał).
 • 1983 – 1984 konserwacja i dokumentacja mebli pochodzących z XVIII wieku z Muzeum w Chełmie i Krasnymstawie.
 • 1986 – 1989 kierownictwo i współpraca związana z konserwacją zabytkowych wnętrz i kamienic w kościele Reformatów w Rydze oraz Tallinie (inwentaryzacja, konserwacja stropów na Starym Mieście).
 • 1989 – 1991 konserwacja mebli na zlecenie osób prywatnych.
 • 1992 – 2001 konserwacja mebli z wyposażenia wnętrza Muzeum Aptek przy ul. Grodzkiej w Lublinie i przy ul. Nałkowskich w Lublinie. Renowacja mebli na zlecenie osób prywatnych dla PBS w Lublinie.
 • 1998 – 2001 konserwacja mebli, bram wejściowych i okien, klatek schodowych i innych detali w Pałacu Czartoryskich w Lublinie (Lubelskie Towarzystwo Naukowe).

 


GALERIA ZDJĘĆ

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2015, godz. 12:40 - Ireneusz Marciszuk