2004 - praca dyplomowa Profesje bohaterów w twórczości Marka Hłaski, promotor dr Wacław Pyczek, ZKN Zamość.

2006 - praca magisterska Poeci Lubelszczyzny. Od Czechowicza do współczesności, promotor dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara, recenzent dr hab. Józef Fert.

2007 - doktorant stypendysta w Katedrze Krytyki Literackiej KUL.

18.10.2011 - obrona pracy doktorskiej "ja zostaję". O Adamie Zagajewskim, promotor dr hab. Małgorzata Łukaszuk, recenzenci: dr hab. Andrzej Tyszczyk (KUL), dr hab. Piotr Mitzner (UKSW).

 

Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2011, godz. 12:27 - Jacek Hnidiuk