Jarosław Gruda jest absolwentem ekonomii (2004) oraz matematyki  (2005) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Prowadzi zajęcia z technologii informatycznych, statystyki, wnioskowania statystycznego oraz instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego.

Swoje zainteresowania  naukowe koncentruje wokół sztucznych sieci neuronowych i ich zastosowań w ekonomii. Drugim obszarem zainteresowań naukowych są zagadnienia wsparcia jakie dają narzędzia informatyczne w podejmowaniu decyzji (zastosowania informatyki w analizach statystycznych i ekonometrycznych, systemy eksperckie) oraz zagadnienia związane z cyklem życia projektu informatycznego.

W celu rozwijania swoich zainteresowań ukończył studia podyplomowe Analiza Danych (UMCS). Zdobytymi doświadczeniami  dzieli się na co dzień ze studentami Alma Mater ponadto rozwija uczelniany system S4A (w zakresie  finansowo - księgowym) budowany w oparciu o technologie bazodanowe Oracle.

W roku 2010  w ramach LLP Erasmus  odbył wizytę  w Uniwersytecie Joensuu w Finlandii gdzie prowadził zajęcia ze studentami oraz zdobywał materiały do przygotowywanej  rozprawy doktorskiej. 

Prywatnie jest mężem Ewy oraz tatą Weroniki i Marty. Jest pasjonatem gór - z sukcesami uprawia wspinaczkę wysokogórską.

Autor: Jarosław Gruda
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2013, godz. 01:09 - Jarosław Gruda