Department of the History of English
and Translation Studies

Katedra Historii Języka Angielskiego
i Translatoryki

 

 asia_grzybowska_mini

 

mgr Joanna Grzybowska

Research interests: paleography, codicology, medieval biblical manuscripts, medieval punctuation, the use of Latin scribal abbreviations in Middle English manuscripts of the Bible


Hobbies: calligraphy, listening to music (especially folk and early music), books of J.R.R. Tolkien, walking among the trees


Zainteresowania badawcze/naukowe: paleografia, kodykologia, średniowieczne biblijne manuskrypty, średniowieczna interpunkcja , użycie łacińskich abrewiatur w średnioangielskich manuskryptach Biblii


Hobby: kaligrafia, muzyka (szczególnie folk i muzyka dawna), książki J.R.R. Tolkiena, spacery wśród drzew

 

 

Publications:

 

Grzybowska, Joanna. 2016. “Latin Nomina Sacra in the Early Fifteenth-Century Manuscript of the Wycliffite Bible”. Language and Literary Studies of Warsaw 6: 211-228. ISSN 2300-5726.

 

Conferences:

 

Young Linguists' Meeting in Poznań 2016. Adam Mickiewicz University in Poznań. 25-27.11. 2016. The Use of Punctuation Marks in Early Fifteenth-Century Manuscripts of Wycliffe’s Bible.

 

Linguistics Beyond and Within. John Paul II Catholic University of Lublin, 20-21.10.2016. The Use of Abbreviations by Superscript Letter in an Early Fifteenth-Century Manuscript of Wycliffe’s Bible.

 

Autor: Aleksandra Stachowska
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2017, godz. 14:43 - Kinga Lis