Ur. w Nisku, 1983r., absolwentka Pedagogiki na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Podczas studiów licencjackich zrealizowała specjalizacje: specjalność psychopedagogika specjalna oraz edukacja wczesnoszkolna. Praca licencjacka pod tytułem „Formy pomocy dziecku autystycznemu w edukacji wczesnoszkolnej”. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku oligofrenopedagogika z elementami terapii pedagogicznej, praca dyplomowa pt.” Specyficzne problemy wychowawcze w rodzinie z dzieckiem z zespołem Retta”. Nauczyciel kontraktowy. W kręgu  zainteresowań znajdują się całościowe zaburzenia rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Szczególnie zaburzenia za spektrum autystycznego. Współpracuje z Krajowym Towarzystwem Autyzmu oddział terenowy w Stalowej Woli. Praca doktorska poświęcona będzie wychowaniu religijnemu dzieci autystycznych. 

 

Konferencje:

-05.11.2013 udział czynny w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat „Pedagogia 
   prewencji: dzieci, młodzież rodzina” organizowanej przez KUL WZNoS w Stalowej Woli, 
   Instytut Pedagogiki, Katedrę Pedagogiki Katolickiej- referat pt.” Ideologia gender. Propagowanie seksualności zagrożeniem dla uczniów”

 

- 20.11.2013 udział czynny w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat” Samotność: 
   rzeczywistość czy fikcja” organizowanej przez KUL WZNoS w Stalowej Woli, Instytut 
    Pedagogiki, Katedrę Pedagogiki Katolickiej- referat pt.”Społeczna izolacja osób bezrobotnych”

- 6-7.12.2013 udział czynny w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat „Spektrum 
  autyzmu- spektrum metod. Nauka i praktyka” organizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, referat pt.”Specyficzne problemy wychowawcze w rodzinie z dzieckiem z zespołem 
  Retta”

 

-08.04.2014 udział w Ogólnopolskiej Konferencji  Naukowej ” Miłość, małżeństwo, rodzina jako   
  wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży” organizowanej przez KUL Katedra  
   Pedagogiki Rodziny, Lublin

 

- 21.05.2014 udział czynny w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat „Rodzina: 
    powołanie, zadania, zagrożenia” organizowanej przez KUL WZNoS w Stalowej Woli, Instytut 
    Pedagogiki, Katedrę Pedagogiki Katolickiej- referat pt.” Asystent rodziny: rola, funkcje, zadania”

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2014, godz. 15:57 - Jan Dzionek