mgr Justyna Otłowska - doktorantka w Katedrze Biografistyki Pedagogicznej IP KUL

Ukończyłam studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: resocjalizacja oraz również na tej samej uczelni na Wydziale Teologii kierunek Nauki o Rodzinie, specjalność: poradnictwo specjalistyczne.
  
Zainteresowania naukowe: przebaczenie w resocjalizacji, funkcjonowanie osób w czasie kary pozbawienia wolności, rola ojca i matki, biografistyka pedagogiczna.

Autor: Katarzyna Sabat
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2019, godz. 21:33 - Katarzyna Sabat