Mgr Kamila Król

 

 

 

 

Wykształcenie:

2005 – 2010, studia psychologiczne, specjalizacja nauczycielska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Praca magisterska: Transformacje poczucia jakości życia u kobiet w wieku przedemerytalnym zagrożonych utratą pracy.

2011 – 2012, studia podyplomowe z psychologii transportu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

2012 – 2014, studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

 

Działalność dydaktyczna:

Rok akademicki 2010/2011: Psychologia rozwojowa dzieci, młodzieży i dorosłych – ćwiczenia w wymiarze 90 godzin dydaktycznych

Rok akademicki 2012/2013: Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego – ćwiczenia w wymiarze 30 godzin dydaktycznych

 

Działalność naukowa:

Publikacje:

Lesiewicz J., Król K. (2011). Kierunki i zakresy działań podejmowanych przez służby społeczne na rzecz dojrzałych pracowników: rekomendacje. W: E. Rzechowska (red.) (2011). Dojrzały pracownik na rynku pracy. Rekomendacje i narzędzia diagnostyczne. Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. II. 

Rzechowska E., Garbacz A., Król K. (2011). Postrzeganie pracodawców przez osoby w wieku średnim (e-book) Lublin: Wydawnictwo LBS.

Kajda M., Król K. (2013). Transformacje poczucia własnej tożsamości w kontekście aktywności rodzinnej u osób w okresie średniej dorosłości zagrożonych utratą pracy. W: Rodzina wobec wyzwań współczesności. (w druku).

 

Wystąpienia na konferencjach:

Rzechowska E., Dacka M., Król K. (2013). Procesy integracji i dezintegracji w rozwoju człowieka: zróżnicowanie poczucia jakości życia w niestabilnej sytuacji rynkowej. I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii. Lublin, 18-19.10.2013.

Rzechowska E., Kajda M., Król K. (2013). Poczucie własnej tożsamości u osób w wieku średnim w niestabilnej sytuacji życiowej w świetle K. Dąbrowskiego Teorii Dezintegracji Pozytywnej. I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii. Lublin, 18-19.10.2013.

Rzechowska E., Dacka M., Król K. (2013). Przedwczesne wchodzenie w społeczne role: kształtowanie się poczucia odpowiedzialności u nastoletnich matek. XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Społeczny kontekst rozwoju od dziecka do dorosłego. Gdańsk, 27-29.05.2013.

Dacka M., Król K., Rzechowska E. (2013). Kształtowanie się zadowolenia z życia w kontekście aktywności rodzinnej u osób bezrobotnych w wieku średnim. XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Społeczny kontekst rozwoju od dziecka do dorosłego. Gdańsk, 27-29.05.2013.

Król K., Kajda M. (2012). Kształtowanie się poczucia jakości życia u osób na wcześniejszej emeryturze. II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Człowiek - jego prawa i odpowiedzialność. Lublin, 16-18.11.2012.

Kajda M., Król K. (2012). Transformacje poczucia własnej tożnamości w kontekście aktywności rodzinnej u osób w średniej dorosłości zagrożonych utratą pracy. II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Człowiek - jego prawa i odpowiedzialność. Lublin, 16-18.11.2012.

Król K., Dacka M., Kajda M. (2012). Kształtowanie się poczucia jakości życia u osób w wieku średnim w sytuacji trudnej. XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, „Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki”. Zielona Góra, 28-30.05.2012.

Kajda M., Król K. (2012). Transformacje poczucia własnej tożsamości u osób w średnim wieku w sytuacji trudnej. XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, Wspomaganie rozwoju człowieka z perspektywy teorii i praktyki. Zielona Góra: 28 – 30.05.2012.

Król K., Kajda M. (2012). Czego młodzi mogą dowiedzieć się od starszych rozpoczynając dorosłe życie. II Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów, "Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie". Bydgoszcz, 01-03.03.2012.

Król K., Garbacz A. (2011). Wybrane aspekty rozwoju zawodowego dojrzałych pracowników. Implikacje do pomocy doradczej. XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, „Wiedza o rozwoju w wyjaśnianiu ludzkich zachowań”. Kraków, 13-16.06.2011.

Garbacz A., Król K. (2011).  Sposoby postrzegania osób 50+ przez pracowników służb społecznych. Implikacje do proponowanych rozwiązań pomocowych. XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, „Wiedza o rozwoju w wyjaśnianiu ludzkich zachowań”. Kraków, 13-16.06.2011.

Garbacz A., Król K. (2011). Osoba bezrobotna 50+ z perspektywy pracownika służb społecznych: proponowane formy wsparcia. Konferencja LBS, „Dojrzały pracownik na rynku pracy. Problemy, rekomendacje i kierunki wspierania”. Lublin, 25.03.2011.

Król K. (2010). Transformacje poczucia jakości życia u kobiet 50+ zagrożonych utratą pracy. XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, „Perspektywy rozwoju człowieka współczesnego”. Łódź, 14-16.06.2010.

 

Udział w wydarzeniach naukowych:

Udział w organizacji i prowadzeniu warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach IX Lubelskiego Festiwalu Nauki:

Rzechowska E., Kajda M., Zaborek K., Król K., Garbacz A., (2012). Kim chciałbyś być w przyszłości. Preorientacja zawodowa dla dzieci w wieku przedszkolnym. IX Lubelski Festiwal Nauki, 15-21.09.2012.

Udział w organizacji i prowadzeniu warsztatów dla młodzieży w ramach VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki:

Rzechowska E., Garbacz A., Kajda M., Zaborek K., Król K., (2011). Wybieramy zawód: O czym Jaś powinien wiedzieć, aby Jan był zadowolony? VIII Lubelski Festiwal Nauki, 17-23.09.2011.

 

Badania naukowe:

Jakość życia

Rozwojowe charakterystyki osób w okresie średniej dorosłości zagrożonych wczesną dezaktywizacją zawodową

 

Projekty badawcze:

Wczesna dezaktywizacja zawodowa osób 50+ a otwieranie rynku pracy dla dojrzałych pracowników. Czynniki sprzyjające społecznej inkluzji jako zabezpieczenie przed społeczną marginalizacją (finansowany ze środków Unii Europejskiej - Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1:Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; realizowany wspólnie z Lubelską Szkołą Biznesu): 09.2009 – 03.2011

 

Zainteresowania naukowe:

Psychologia rozwoju człowieka dorosłego w kontekście aktywności zawodowej, psychologia pracy i organizacji, psychologia biznesu, psychologia szkoleń i edukacji.

 

 

Autor: Kamila Konopa
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2015, godz. 21:04 - Kamila Król