Absolwent KUL, w roku 1961 obronił pracę magisterską napisaną na seminarium Piotra Bohdziewicza pt.: Dekoracje fasad kamienic Mikołaja i Krzysztofa Przybyłów w Kazimierzu Dolnym. Zatrudniony w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej w latach 1963-1968. Badacz nowożytnej architektury Lubelszczyzny. Autor m.in. artykułów: Dekoracja fasad kamienic Mikołaja i Krzysztofa Przybyłów w Kazimierzu Dolnym („Studia i Materiały Lubelskie. Historia Sztuki", 1963, s. 73-103); O działalności kilku muratorów lubelskich z lat 1571-1625 ([w:] Sztuka około roku 1600, Warszawa 1974, s. 179-197); Z badań nad rozwojem architektury w Lublinie w I połowie XVII wieku („Rocznik Lubelski" 13(1971), s. 59-79, wraz z J. Wzorkiem); Kościół i klasztor PP Wizytek w Lublinie ([w:] W kręgu badań nad sztuką polską (red. K. Majewski, Lublin 1983, s. 59-76).

 

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2013, godz. 12:58 - Ireneusz Marciszuk