Mgr Karolina Klin

 

Życiorys naukowy i zawodowy

  • 2013 r.-2018 r. – studia prawnicze ukończone z wyróżnieniem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; tytuł zawodowy magistra prawa uzyskany na podstawie pracy magisterskiej pt. „Prawo ubogich w postępowaniu cywilnym” napisanej pod kierunkiem dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej, prof. KUL;
  • od października 2018 r. – studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie – uczestnik seminarium doktoranckiego z postępowania cywilnego.

 

Zainteresowania

  • prawo cywilne materialne i procesowe

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019

  • cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia)
Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2019, godz. 17:48 - Kinga Dróżdż-Chmiel